Home » Business Resolutions » Leren loont
Werknemers

Leren loont

Elk jaar volgen ruim 2,4 miljoen volwassenen een opleiding om hun kennis en/of vaardigheden bij te houden of/door te ontwikkelen. Soms gebeurt dit op eigen initiatief, vaak in samenspraak met een werkgever. Ook vanuit de overheid wordt ingezet op een Leven Lang Ontwikkelen waarbij de komende jaren flinke stappen gezet worden.Wist je dat Nederland in de Europese top staat van hoogste deelname aan Leven Lang Ontwikkelen (CBS/Eurostat, 2023)? De grote vraag is natuurlijk: wat motiveert iemand om te blijven ontwikkelen?

Dromen en ambities

Soms is jezelf ontwikkelen nodig om je vak te kunnen beoefenen. Vanuit je werkgever word je als het goed is voorzien van de scholing en tools die je nodig hebt om je werk uit te voeren. Komt er een nieuw product/instrument of als je wilt doorgroeien dan word je vaak in korte tijd bijgeschoold. In de HR-gesprekkencyclus stem jij met je werkgever af hoe het gaat met je ontwikkeling. Zelf heb je waarschijnlijk ook dromen en ambities. Wil je jezelf als professional verder bekwamen of een ander vakgebied verkennen? Door in jezelf te investeren blijf je relevant en duurzaam inzetbaar voor de arbeidsmarkt. Een manier om te laten zien hoe je je hebt ontwikkeld en die je verder kan helpen in je loopbaan is het EVC-traject (Erkennen Verworven Competenties). Als je dit doorloopt ontvang je een ervaringscertificaat. Dit is een officieel bewijs van de kennis en ervaring die je in de praktijk hebt opgedaan. Daarnaast is er nu ook veel aandacht voor het in kaart brengen van opgedane skills (bjivoorbeeld door een Skillspaspoort).

Eigen initiatief nemen: check Leeroverzicht.nl

Of je nu van je werkgever een opleidingsbudget ontvangt of zelf het initiatief neemt, zaak blijft een goede opleiding te vinden (kosten/baten, duur, kwaliteit etc.) en dat kan via Leeroverzicht.nl. In dit overzicht vind je opleidingen, financiële regelingen en loopbaaninstrumenten. De website is ontwikkeld door diverse ministeries en samenwerkingspartners om jou allerlei handvatten te bieden. Je zult het aanbod van private opleiders (en daarmee NRTO-leden) dan ook tegenkomen. Het overgrote deel van de NRTO-opleiders biedt al jarenlang opleidingen en trainingen die aansluiten bij de behoeften van volwassenen. Veelal is dat flexibel, kortdurend maatwerk onderwijs. We weten uit onderzoek en ervaring dat (werkende) volwassenen veel verantwoordelijkheden in deze levensfase hebben. Dan is het goed dat onderwijs zich richt naar de mogelijkheden van de deelnemers.

Kiezen voor kwaliteit

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is als brancheorganisatie voor private opleiders trots op haar leden. Zij zijn verantwoordelijk voor 85 procent van het totaal aantal opgeleiden in het volwassenenonderwijs. Het klantenoordeel is voor onze leden een essentieel onderdeel om het keurmerk te verkrijgen. Mocht het dan toch verkeerd lopen, dan kun je je beroepen op de algemene voorwaarden en de geschillencommissie. Zo ben jij ervan verzekerd dat de kwaliteit v/d opleider gegarandeerd is. Onze wens voor 2024? Ciel Stevens, directeur NRTO: “Wij hopen dat iedereen de kans krijgt om zich te blijven ontwikkelen en hier plezier uit haalt! Daarnaast streven we naar het invoeren van leerrechten waarbij iedere Nederlander van 27+ jaar een persoonlijk opleidingsbudget krijgt om zich te ontwikkelen. Wie weet biedt dit nieuwe kabinet kansen, op naar een Leven Lang Ontwikkelen!”

Next article