Financiering
MKB heeft behoefte aan meer financieringsmogelijkheden
Veel mkb’ers hebben het momenteel zwaar. Enerzijds door de administratieve lasten en anderzijds doordat financiering voor groei en innovatie lastig rond te krijgen is.