Skip to main content
Home » Fintech » Onze campagnepartners
Fintech

Onze campagnepartners

De campagne Fintech was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

AllesOverCrypto

Wij zijn AllesOverCrypto. Een bedrijf dat is opgericht door drie crypto-enthousiastelingen die hun passie willen delen met de rest van Nederland en België. Wij zijn ervan overtuigd dat cryptocurrency’s en blockchain een enorm deel van onze toekomst gaan vormen en we vinden het daarom belangrijk om Nederland en België hierin mee te krijgen. Wat begon als een klein platform, is ondertussen uitgegroeid tot het grootste crypto platform van Nederland en België. Iedereen kan bij ons terecht voor het actuele crypto nieuws en álle crypto-gerelateerde informatie en producten.  Met een prachtige community en een hardwerkend & passievol team van crypto experts, staan wij klaar om Nederland en België mee te nemen in dit crypto avontuur. Als marktleider op het gebied van crypto-educatie staat bij ons elke dag in het teken van het ondersteunen bij jouw droomleven en het leggen van een stevig fundament. Zo kun jij met plezier en vertrouwen kennismaken met deze mooie wereld. Om dit veilig en rustig te doen zeggen wij: Eerst leren, dan pas investeren! 

Betaalvereniging Nederland

Betaalvereniging Nederland zet zich samen met haar leden en stakeholders in voor een efficiënt, veilig, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer. 
Onze leden zijn banken en gereguleerde betaalinstellingen. Koepelorganisaties van consumenten en ondernemers worden actief bij de werkzaamheden van de Betaalvereniging betrokken. 

MKB-Nederland 

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. Aan het begin van de twintigste eeuw is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. Ondernemers bepalen onze koers, wij zijn de stem van ruim 170.000 leden. 

Holland Fintech

Sinds 2014 heeft Holland Fintech toegang verschaft tot kennis, een netwerk, investeringen en talent aan +300 bedrijven. We verbinden mensen en organisaties in de financiële waardeketen, waardoor consumenten en bedrijven kunnen profiteren van innovatie en ontwikkeling.

Nederlanse Vereniging van Banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. De vereniging telt ca 60 leden. De bankensector is dienend aan haar klanten, de samenleving en de economie. Samen met onze leden en stakeholders werken wij aan een duurzame, digitale en veilige bankensector en samenleving. Onze missie is om bij te dragen aan een goed ondernemingsklimaat voor banken en een gelijk speelveld ten behoeve van eerlijke concurrentie, in het belang van onze leden en hun klanten. Daarvoor is een goede verbinding nodig tussen de bankensector en de samenleving. Hiervoor gaan wij proactief in gesprek met andere belangen- en brancheorganisaties en wet- en regelgevers, op nationaal en internationaal niveau. Wij faciliteren de ontmoeting door het ‘huis van de dialoog’ te zijn. Namens de gezamenlijke banken praten wij mee over maatschappelijke issues en bieden wij een platform voor kennis, informatie-uitwisseling en collectieve belangenbehartiging, gericht op thema’s van de toekomst van de sector. Zo geven wij invulling aan onze brugfunctie tussen banken en alle maatschappelijke partijen die actief zijn in en rondom de sector.  

ONL

ONL voor Ondernemers is dé onafhankelijke ondernemersorganisatie van Nederland en heeft maar één belang: de stem van ondernemers laten horen. Ondernemers bepalen de onderwerpen op onze agenda en wij ondernemen actie. We nodigen je van harte uit om ook jouw stem te laten horen! Politici, ambtenaren en grote lobby-organisaties weten vaak niet wat een wet of maatregel in de dagelijkse praktijk voor een ondernemer betekent. Dit heeft desastreuze gevolgen. Voorbeelden zijn de Wet Werk en Zekerheid, de Wet DBA, de Wet Poortwachter. Rammelende wetgeving is niet alleen slecht voor ondernemers, maar voor de hele economie. Het is daarom essentieel dat de stem van de ondernemer gehoord wordt bij het vaststellen van beleid en wetgeving. Het team van ONL maakt zich hier hard voor door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen voor te leggen op onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn. 

VNO-NCW

VNO-NCW is een ondernemersvereniging, met brancheorganisaties en bedrijven als lid. Wij vertegenwoordigen ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, zoals beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. In samenwerking met overheden en andere maatschappelijke partijen streven we bij VNO-NCW naar een inclusief en duurzaam Nederland, waar iedereen profiteert van toenemende welvaart. Daar is duurzame economische groei voor nodig en een goed ondernemingsklimaat om dat mogelijk te maken. 

Next article