Skip to main content
Home » Fintech » MKB heeft behoefte aan meer financieringsmogelijkheden
Financiering

MKB heeft behoefte aan meer financieringsmogelijkheden

Veel mkb’ers hebben het momenteel zwaar. Enerzijds door de administratieve lasten en anderzijds doordat financiering voor groei en innovatie lastig rond te krijgen is. Edward Feitsma en Kasper Buiting van VNO-NCW MKB Nederland verduidelijken dit.  

Buiting stelt dat de regeldruk al jarenlang een zware last is voor het MKB. “Er blijven maar administratieve lasten bijkomen. In het buitenland is het meestal zo dat de ene nieuwe regel een oude vervangt. Hier stapelen de regels zich echter op en verdwijnt er maar zelden eentje. Het MKB heeft niet alleen te maken met Nederlandse regelgeving, maar ook met die uit Europa. Aan al die regels voldoen kost veel geld en maakt het ondernemers daardoor lastig.” Feitsma vult aan: “In Nederland maakt men regels naar aanleiding van een incident als norm. Telkens als er een incident geconstateerd is, komen er regels bij die dan voor iedereen gelden. Alle regels zijn feitelijk een optelsom van incidenten en dat sluit allang niet meer aan op de praktijk.” Buiting merkt op dat overbodige regels niet verdwijnen. “Er bestaan regels voor machinerie die allang achterhaald zijn en toch moet het MKB eraan blijven voldoen. De gehele regelgeving is nooit onderhevig aan een evaluatie om te bezien of er regels kunnen verdwijnen, dat maakt ondernemen soms zelfs onmogelijk.” 

Groei is lastig 

Zeker in deze tijd is het voor het MKB lastig om te groeien. Feitsma: “Niet alleen de toenemende regeldruk maakt dat lastig, óók de financiering is vaak een probleem. Het MKB is voornamelijk afhankelijk van het bankwezen dat voornamelijk hypotheken verstrekt. Meer aandacht voor MKB-financiering draagt ook bij aan diversiteit bij banken; een eenzijdige focus op hypotheekverstrekking door banken is minder stabiel. Als de huizenmarkt instort tijdens een crisis dan worden banken volledig geraakt. Daarbij zou meer private financiering zoals in de Verenigde Staten goed zijn. Wij steunen de voorstellen uit Brussel voor een Europese kapitaalmarkt, maar die is er nu nog niet.” Feitsma: “Het is zaak de markt voor alternatieve financiering verder te ontwikkelen om de financieringspositie van het MKB te versterken. Die ontwikkeling gaat ons te langzaam.” Feitsma en Buiting noemen in dit verband een MKB-bank; die zou een oplossing kunnen zijn voor dit probleem. Ook kan gekeken worden naar alternatieve vormen en aanbieders van financiering. Fintechbedrijven bijvoorbeeld kunnen mogelijk ook een oplossing bieden voor de financiering van het MKB. “Er zijn al enkele kleine partijen die krediet geven aan het MKB, maar de schaal is nog niet groot genoeg. Als deze sector groeit, is het mogelijk dat er grotere kredieten verstrekt kunnen worden. Veel ondernemers hebben dat nodig om te kunnen innoveren”. 

Steunmaatregelen 

Feitsma en Buiting pleiten ook voor het lang laten doorlopen van de corona steunmaatregelen. “Dat kost de overheid niet veel, want als een MKB-bedrijf goed draait is er geen steun nodig.” 

Next article