Skip to main content
Home » Circulaire Economie » Een vrachtwagen die geen CO2 uitstoot: waterstof biedt oplossing 
Sponsored

Waterstof biedt een gigantisch potentieel om snel te evolueren naar een groenere samenleving. Zowel in de industrie als de mobiliteit bewijzen diverse grote projecten reeds wat de mogelijkheden zijn en welke duurzame en economische meerwaarde dat kan opleveren. Frank Schnitzeler, Business Development Manager Hydrogen voor Mobility en Energy Transition vertelt.

Waarom is waterstof volgens u zo belangrijk voor een toekomstige ‘duurzame’ samenleving?  

“De afgelopen vijf jaar is de interesse in waterstof enorm toegenomen. Enerzijds kan het immers fungeren als een duurzame energiedrager, waarbij geen CO2 vrijkomt wanneer je de energie er terug uit vrijmaakt. Zo stoot een vrachtwagen die rijdt op waterstof geen CO2 uit, enkel water. Daarbij helpt waterstof om ons energiesysteem te diversifiëren en onafhankelijker te maken van aardgas; wat ook bevestigd werd in de recente plannen van de Europese Commissie.”  

Welke meerwaarde biedt waterstof specifiek voor de mobiliteit en de industrie?  

“Vooral de sectoren die moeilijk kunnen worden gedecarboniseerd, zoals het vrachtverkeer, bussen, treinen en de scheepvaart, kunnen hier grote sprongen mee maken. Met waterstof hoef je de elektriciteit niet op te slaan in het voertuig, maar maak je hem in het voertuig. Daarbij komt enkel water vrij, je behoudt je laadvermogen én een grote actieradius omdat het voertuig geen grote batterij nodig heeft. Elektriciteit blijft dan weer beter voor licht vervoer zoals personenwagens, bestelwagens en lichte trucks. Binnen dat domein zijn waterstof en elektriciteit dus volledig complementair.”  

Met waterstof hoef je de elektriciteit niet op te slaan in het voertuig, maar maak je hem in het voertuig

“Groene en blauwe waterstof kunnen bovendien een oplossing bieden voor het koolstofvrij maken van de industrie. Waterstof dient immers als bouwsteen voor bepaalde chemicaliën zoals ammoniak en methanol, waar vervolgens heel wat producten van worden gemaakt. Met de inzet van waterstof worden die producten veel minder CO2-intensief.”  

Wat is het verschil tussen groene, blauwe en grijze waterstof?  

“Wereldwijd wordt meer dan 60 miljoen ton waterstof geproduceerd. Het grootste deel daarvan gebeurt voorlopig nog door middel van aardgas, waar CO2 bij vrijkomt die wordt uitgestoten in de lucht. Dat noemen we grijze waterstof. Als we die vrijgekomen CO2 daarentegen opvangen om op te slaan of te hergebruiken, spreken we van blauwe waterstof. Air Products was één van de eersten om dit op grote schaal toe te passen. Recent hebben we ook twee grote projecten in de VS en Canada aangekondigd, om blauwe waterstof te maken.” “Groene waterstof maakt men daarentegen uit hernieuwbare elektriciteit (zonne- en windenergie). Zo zijn we de grootste groene waterstofinstallatie ter wereld aan het bouwen; het NEOM Green Hydrogen Project. Met 4 gigawatt aan zonne- en windenergie zal er per dag gemiddeld 650 ton groene waterstof worden geproduceerd, die vervolgens over de hele wereld zal worden getransporteerd. Het project, dat Air Products uitvoert samen met ACWA Power en NEOM, ontving recentelijk voor de tweede maal de Green Hydrogen Project Award tijdens de World Hydrogen Summit in Rotterdam.”  

Wat kan Air Products betekenen binnen dit domein?  

“Air Products is de grootste waterstofproducent ter wereld. We beheren zo’n 1.100 km aan waterstofpijpleidingen waar jaarlijks ongeveer 3 miljoen ton waterstof door wordt getransporteerd. We waren wereldwijd al betrokken bij meer dan 250 waterstoftankprojecten, die samen goed zijn voor 1,5 miljoen tankbeurten per jaar. We hebben heel wat technologie ontwikkeld en meer dan 60 jaar ervaring in de productie van waterstof om dat veilig te laten verlopen. Met de grote projecten die nu op stapel staan zullen we blauwe en groene waterstof kunnen maken. We zijn de eerste die dat op zo’n grote schaal weten te realiseren.”  

“Zo zijn we partner van HyTrucks, het consortium dat tegen 2025 1.000 waterstofvrachtwagens en 25 waterstoftankstations wil uitbouwen in de regio tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en Duisburg. In België zijn we ook een ‘Innovation Partner’ van LogiVille; dat is het innovatie- en demonstratiecentrum voor de Belgische logistieke sector. Als voorloper tonen we hoe het nu reeds mogelijk is om de industrie en het zware transport te decarboniseren. We ontwikkelen, bouwen, leveren, implementeren én exploiteren de technologie die daarvoor nodig is.”  

“We willen graag waterstof inzetten voor transport. In dat kader bouwen we een netwerk uit van waterstoftankstations voor trucks. Het eerste tankstation komt in de Rotterdamse haven en zal het grootste zijn voor vrachtwagens in Nederland. Samen met onze partners en lokale besturen werken we aan een tankstation voor bussen in Hürth (Duitsland) en organiseren we demonstraties voor waterstofbussen en -vrachtwagens in Albi en Alès (Frankrijk). Heel recent leverden we de waterstof voor de allereerste waterstoftrein in Tsjechië en Slovakije. Zo demonstreren we voor de meerwaarde van waterstof voor onze partners die hun vloot willen decarboniseren.” 

Next article