Home » Future of Work » Allego en Fountain Fuel introduceren de energie-infrastructuur van de toekomst voor zero emissie voertuigen 
Sponsored

Er staan ons verschillende urgente uitdagingen te wachten bij het verduurzamen van onze mobiliteit. Denk daarbij aan energie-afhankelijkheid, netcongestie, stijgende kosten, geopolitiek, grondschaarste en niet in de laatste plaats de onvermijdelijke noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen. Het aanpakken van deze problemen vereist gezamenlijke inspanningen, zelfs wanneer een samenwerking op het eerste gezicht niet voor de hand ligt. De samenwerking tussen Allego en Fountain Fuel is hiervan een veelzeggend voorbeeld. 

Over Allego en Fountain Fuel

Als beursgenoteerd bedrijf zet Allego zich sinds 2013 in voor duurzame mobiliteit. Het doel van Allego is om eigenaren van elektrische voertuigen van 100% schone energie te voorzien door het voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk te maken. Daarom werkt Allego aan de ontwikkeling van een uitgebreid netwerk van eenvoudige, betrouwbare en betaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Momenteel faciliteert Allego een netwerk van meer dan 40.000 ultrasnelle oplaadpunten. 

Fountain Fuel, opgericht in 2016, heeft zich toegelegd op de ontwikkeling van een netwerk van energiestations waar zowel waterstof tanken als elektrisch laden mogelijk is. Het doel van Fountain Fuel is om tegen 2025 maar liefst 11 energiestations te realiseren, en tegen 2030 zelfs 50 stations. Het eerste station is al in juni in Amersfoort in gebruik genomen, gevolgd door stations in Rotterdam en Nijmegen later dit jaar. Elk energiestation van Fountain Fuel beschikt over zes oplaadpunten voor auto’s en één oplaadpunt voor bestel- en vrachtwagens. Bovendien bieden deze stations twee tankzuilen voor waterstof op 700 bar en één tankzuil voor waterstof op 350 bar. Allego en Fountain Fuel investeren in een toekomst waarin beide energiebronnen onvermijdelijk zijn. 

Een unieke samenwerking voor een duurzame wereld

De samenwerking tussen Allego en Fountain Fuel is opmerkelijk gezien de ogenschijnlijke tegenstelling tussen de elektriciteits- en waterstofkampen in de energietransitie. Sander Sommer, directeur Benelux bij Allego, en Stephan Bredewold, directeur en medeoprichter van Fountain Fuel, vinden het echter ‘vermoeiend’ dat er een concurrentiestrijd gaande is tussen deze twee energiebronnen. Sommer: “We moeten ophouden met die wedstrijd tussen waterstof en elektriciteit. We richten ons beide op een emissieloze toekomst. Die bereiken we door met elkaar te werken, in plaats van tegen elkaar. Het doel heiligt de middelen.” Bredewold voegt eraan toe dat diverse onderzoeksrapporten ook pleiten voor een gecombineerd gebruik van energiebronnen, waarbij de keuze voor slechts één optie aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Hoewel het bewustzijn hierover langzaam begint door te dringen in Den Haag, lopen we achter op Brussel, waar dit besef al aanwezig is. Bovendien spreken wij in ‘waterstofland’ graag over waterstof-elektrische auto’s. Want in principe is ook een waterstof-auto een elektrische auto. Je ziet dat dan ook terug in de afkortingen: BEV is battery electric vehicle en FCEV is Fuel Cell electric vehicle. 

 “We moeten ophouden met die wedstrijd tussen waterstof en elektriciteit”

Sommer

De unieke samenwerking tussen Allego en Fountain Fuel is gericht op het voorbereiden van Nederland op de toekomst. Vanaf 2025 zal de vraag naar duurzame voertuigen, zowel batterij-elektrische voertuigen als waterstof-elektrische voertuigen, toenemen. Bovendien zal het openbaar vervoer vanaf 2025 volledig op duurzame energie rijden. Daarvoor moet het netwerk echter klaar zijn. De samenwerking tussen Allego en Fountain Fuel speelt hierop in. Sommer voegt toe: “Het was ook nooit een vraag van ‘of’, maar ‘wanneer’.” 

Maar wat houdt de samenwerking concreet in? Door één aansluitpunt op de elektrische infra te gebruiken voor beide energiebronnen wordt efficiënt gebruik gemaakt van beschikbare ruimte en beperkingen in de energie-infrastructuur, waardoor kosten worden verminderd. Bovendien helpt dit congestie op het elektriciteitsnet te voorkomen, aangezien gebruik kan worden gemaakt van verschillende duurzame energiebronnen. Daarnaast draagt de samenwerking bij aan het verminderen van de stikstofproblematiek, aangezien het uitbreiden van het energienetwerk geen graafwerkzaamheden vereist die stikstofuitstoot veroorzaken. Sommer legt uit dat door samen te werken, zowel batterij-elektrische voertuigen als waterstof-elektrische voertuigen op dezelfde locatie ultrasnel kunnen worden opgeladen of getankt. Dat is wereldwijd een primeur. 

Deze samenwerking draagt dus bij aan duurzaamheid in de ruimste zin van het woord, met als essentie het creëren van een leefbare wereld voor toekomstige generaties. 

Voor beide heren markeert deze samenwerking het begin van een nieuw tijdperk. “De tijd begint op te raken. We moeten onze schouders eronder zetten. Een duurzame toekomst is geen keuze, het is een noodzakelijkheid”, zegt Bredewold. Ze doen ook een oproep aan politieke beleidsmakers om elektrisch rijden en rijden op waterstof te stimuleren. Sommer wijst erop dat het aantal eigenaren van elektrische auto’s jaarlijks met ongeveer 21% groeit, maar dat deze groei naar verwachting zal afvlakken vanwege het beleid van de overheid. Elektrische voertuigen zijn namelijk nog steeds duurder dan benzineauto’s. 

Gelukkig tonen veel bedrijven al het goede voorbeeld als het gaat om een duurzame toekomst. Grote namen zoals PostNL, DHL en IKEA zijn bezig met verschillende initiatieven om al hun bezorgvoertuigen op duurzame energie te laten rijden, of het nu elektrisch is of op waterstof. “Bij IKEA België is ‘last mile delivery’ emissieloos. Bij Allego hebben we gewerkt aan het ontwikkelen van de benodigde infrastructuur om dit mogelijk te maken”, zegt Sommer. 

We zijn een unieke samenwerking aangegaan waarmee we echt impact willen maken

De heren sluiten af. “We zijn een unieke samenwerking aangegaan waarmee we echt impact willen maken. In deze samenwerking streven we naar een langetermijnstrategie waarbij we zowel rendement als een betere wereld kunnen realiseren.” 

Next article