Skip to main content
Home » Future of Work » Hoe blijf je interessant voor de moderne werknemer?
Future of Work

Hoe blijf je interessant voor de moderne werknemer?

Drie jongen werknemers bespreken iets aan een bureau
Drie jongen werknemers bespreken iets aan een bureau

Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Een werknemer die zich zowel in de diepte als in de breedte ontwikkelt, heeft letterlijk de toekomst.

Piet Fortuin

Piet Fortuin

Voorzitter CNV

Eigen verantwoordelijkheid

De tijd dat de overheid regels stelde en verantwoordelijk was voor onze scholing en ontwikkeling ligt ver achter ons. De overheid biedt met het basis- en het vervolgonderwijs letterlijk de basis.

Het begint met een goed gesprek

Vervolgens leidt de werkgever werknemers op met functiegerichte scholing en cursussen gericht op veiligheid, kwaliteit en milieu. Daarna is het aan de werknemer om, ondersteund door de werkgever, te investeren in zelfontwikkeling en een brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Rol werkgever

“Zorgen voor continue zelfontwikkeling is de verantwoordelijkheid van de werknemer maar de werkgever heeft hier absoluut een initiërende taak”, stelt Piet Fortuin, voorzitter CNV.  

“Het begint met een goed gesprek. Vraag de werknemer hoe die zijn of haar toekomst ziet. Waar wil je staan over drie, vijf of tien jaar? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kunnen wij je daarbij helpen?

Biedt mensen de ruimte om zich binnen de organisatie te ontwikkelen

Stel die vragen niet alleen tijdens het eerste gesprek maar volg ze ook regelmatig op, niet dwingend maar wel stimulerend. Hoe gaat het? Waar sta je nu? Waar loop je tegenaan? Heb je ergens hulp bij nodig?”

Financiële ondersteuning

Het CNV is groot voorstander van een leerrekening waarop de werkgever geld stort en waartoe alleen de werknemer toegang heeft. De werknemer kan dat geld naar eigen inzicht gebruiken om zich verder te ontwikkelen.

Het maakt daarbij niet uit of het leerdoel is gericht op een functie binnen of buiten het bedrijf. Het gaat erom dat nieuwe kwaliteiten en kennis bijdragen aan betere kansen op de arbeidsmarkt.

Het uiteindelijke doel is werkbehoud. Dat kun je bereiken door waardevol te zijn als werknemer voor de huidige werkgever en ook voor toekomstige werkgevers.

Retentie is topprioriteit

Natuurlijk wil een werkgever graag waardevolle medewerkers behouden voor de eigen organisatie. Retentie wordt dan ook steeds belangrijker “Om als bedrijf interessant te blijven voor je werknemers moeten organisaties ook een ontwikkeling doormaken”, vindt Fortuin.

“Het is echt niet meer zo dat een werknemer binnenkomt en jarenlang dezelfde functie vervult. Het draait tegenwoordig niet alleen meer om een goed salaris. Het draait vooral om toekomstmogelijkheden. Bied je werknemers de ruimte om zich te ontwikkelen.

Om als bedrijf interessant te blijven voor je werknemers moet de organisatie ook een ontwikkeling doormaken

Geef hun de gelegenheid om via bijvoorbeeld corporate training of externe training nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Prikkel medewerkers met kansen om binnen het bedrijf door te groeien naar andere functies.”

Veranderende organisatie

Het is niet alleen de werknemer die zich op zijn of haar toekomst moet voorbereiden. Ook de werkgever staat voor nieuwe taken. “Stel jezelf dus ook die belangrijke vragen. Hoe blijf jij interessant voor de moderne werknemer?

Denk bijvoorbeeld aan loopbaanperspectief en flexibiliteit als het gaat om werktijden en werkplek. Waar wil je als bedrijf staan over drie, vijf of tien jaar? Welke competenties én welke medewerkers heb je daarvoor nodig. Hoe zorg je dat je die competenties ontwikkelt en die medewerkers behoudt of aanwerft.”

Next article