Skip to main content
Home » Future of Work » Vijf tips voor reboarding na corona
Reboarding

Vijf tips voor reboarding na corona

Lege vergaderruimte
Lege vergaderruimte

Na een lange periode van thuiswerken keren we stilaan weer terug naar kantoor. Maar het is niet meer ‘business as usual. Bedrijven moeten zich aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’. En dat betekent dat je werknemers moet ‘reboarden’.

Voor de ‘intelligente lockdown’ organiseerde je als werkgever een reboarding bij een grootschalige strategiewijziging, een overname of een nieuwe manier van werken. Je verwacht namelijk dat werknemers hun gedrag aanpassen aan de ‘nieuwe’ situatie.

Na de lockdown heeft dit begrip een heel andere betekenis gekregen. Je wil er namelijk voor zorgen dat iedereen binnen het bedrijf zijn of haar werk op een veilige, gezonde en prettige manier kan voortzetten.

Hoe begin je als werkgever aan dit proces? Hieronder lees je als werkgever aan reboarding na corona kunt beginen.


1.    Organiseer een reboardingmoment voor alle werknemers

Je werknemers maken je bedrijf. Organiseer daarom een moment waarbij je samen de coronaperiode officieel afsluit. Deze gezamelijke reboarding zal mensen beter bijblijven, en zorgt bovendien voor verbinding tussen medewerkers.

2.    Houd bij reboarding na corona rekening met emoties

Corona heeft een enorme impact gehad op ons leven. Voor sommige medewerkers meer dan andere. Misschien keren sommige collega’s niet terug.

Geef daarom ruimte om verhalen te delen met elkaar. Niet alleen wanneer je het kantoor weer opstart, maar ook in de periode die daarna komt. Houd daar ook rekening mee in je communicatie.

3.    Neem gewoontes onder de loep

In een post-coronawereld moeten we ons houden aan nieuwe regels. Een mondkapje op het openbaar vervoer, anderhalve meter afstand houden op straat. Maar ook het leven op kantoor wordt helemaal omgegooid.

Bedenk daarom nieuwe rituelen, manieren waarop je werknemers met elkaar kunnen omgaan. Vervang de handdruk met een ander gebaar. Maar ook: hoe spreken medewerkers elkaar aan wanneer iemand zich niet aan de regels houdt?

4.    Maak ruimte voor een-op-een gesprekken

Na het gezamelijke reboardingmoment is het belangrijk om individuele gesprekken te (blijven) houden met je werknemers. Vraag tijdens een een-op-een reboardinggesprek hoe ze terugkijken op de afgelopen periode?

Ook in de periode is het best om geregeld te polsen met werknemers. Op die manier kan je pijnpunten in kaart brengen en waar nodig de strategie en maatregelen bijsturen.

5.    Versterk de boodschap door Communicatie en hr-activiteiten.

Het reboardingprogramma mag niet zomaar een one-off zijn. Het vormt de start van een nieuwe periode in je bedrijf. Net zoals onboarding is deze taak een verantwoordelijkheid van de communicatie- en hr-afdeling.

Zorg er dus voor dat alle communicatie en hr-activiteiten de nieuwe boodschap versterken. Op die manier wordt de verandering sneller door werknemers aanvaard.

Meer lezen: hoe facility management, HR, vastgoed en IT bijdragen aan een duurzame revolutie

Next article