Skip to main content
Home » Human resources » Goed werkgeverschap op de werkvloer
Werkgeverschap

Goed werkgeverschap op de werkvloer

Goed werkgeverschap bestaat uit verschillende factoren. Wat zijn de belangrijkste? Hoe zet je ze in op de werkvloer? En welke rol speelt goed leiderschap hierin? We vroegen het aan drie experts uit het veld.

Geschreven door onze redactie

Marc Lammers

Adviseur en voormalig bondscoach NL dameshockeyelftal

Ownership

“In goed werkgeverschap is het belangrijk dat mensen erkenning en waardering krijgen en het gevoel hebben dat ze one of the guys zijn. Hiervoor moet je mensen betrekken bij de plannen. Dan ontstaat er ownership. Als coach van het dameshockeyelftal gaf ik de eerste vier jaar instructies en zag ik dat die in het veld niet altijd werden uitgevoerd.

In de jaren erna vroeg ik bijvoorbeeld “Hoe denken jullie dat we van Argentinië kunnen winnen?” Na enig nadenken kwam het elftal met antwoorden en ging het uiteindelijk aan het werk met de eigen ideeën.

De spelers werden owner van het plan. Van bovenaf instructies geven werkt niet meer. Wergevers moeten zich focussen op sterke punten. Maak van een acht een tien.

Als je werknemers de ruimte geeft en ownerschip verschaft van de beslissingen die je neemt, ontstaat er een veel succesvoller werkgeverschap.”

Open vragen

“Een grote webwinkel vraagt eens per week aan mensen op de werkvloer wat er beter kan. Door hun verbeterpunten mee te nemen ontstaat een slimmere en efficiëntere organisatie.

Belangrijk is het stellen van open vragen, net zoals dat het cruciaal is om ook mensen die lager in de organisatie zitten te betrekken. Het gaat om de wisselwerking. Daarna is het tijd om complimenten te geven.”

Leiderschap aanpassen

“Er is één directe lijn tussen goed leiderschap en goed werkgeverschap. Hoe je leiderschap inricht hangt ervan af wat je als werkgever wilt. Is dat geïnspireerd personeel dat lekker in zijn vel zit en passie heeft, dan dient het leiderschap daarop te worden aangepast en moet de leider anders functioneren.

Hij of zij moet mensen erbij houden, afspraken maken en zorgen dat iedereen zich eraan committeert. Betrokken werknemers zijn blijer, leiden tot blijere klanten en uiteindelijk tot een succesvoller bedrijf. Ik ken bouwbedrijven die het in de crisis goed hebben gered, deels doordat ze medewerkers zoals timmerlieden open vragen stelden over wat er beter kon.”


Harry van de Kraats

Algemeen directeur van AWVN en directeur sociale zaken bij VNO-NCW/MKB-Nederland

Duurzame inzetbaarheid

“Goed werkgeverschap heeft als kenmerk zodanig luisteren en weten wat er speelt in de organisatie dat je ervoor kunt zorgen dat mensen er in hun kracht zijn.Duurzame inzetbaarheid is wat mij betreft  de belangrijkste factor. Hierin onderscheiden we vier cruciale punten.

Ten eerste moet iemand goed zijn werk kunnen doen en lekker in zijn vel zitten. Daarnaast is het belangrijk dat hij of zij voldoende is opgeleid voor de functie. Ten derde is fitheid essentieel; in die mate dat iemand zijn werk fysiek gezien nog geruime tijd kan volbrengen.

Ten slotte is het van belang dat iemand inzicht heeft in zijn eigen financiële situatie nu, en hoe die er uit gaat zien in de toekomst. Goed werkgeverschap is duurzame inzetbaarheid nastreven op die punten.

Medewerkers moeten met jouw hulp aan het roer blijven staan van hun eigen leven. Als je dit doet en met hen in gesprek blijft, voelen mensen zich thuis en gaan de resultaten omhoog.”

Opleiding

“Een goede werkgever helpt een medewerker dus ook om, als dat nodig is, op een van de genoemde vier punten iets te veranderen. Dat kan het initiëren van een opleiding zijn.

Het gaat in het bedrijfsleven al lang niet meer alleen om de financiële resultaten maar net zo goed om het werken aan medewerkers. Door investeringen in hen voegt een bedrijf belangrijke waarde toe aan de maatschappij.”

Minder ziek

“Weten wat er leeft onder je mensen is key. Elke leider die ook een goede werkgever wil zijn moet zich sterk maken voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn medewerkers.

Ontwikkelgesprekken met hen kunnen een goed hulpmiddel zijn en ook in de cao staat wat onder goed werkgeverschap wordt verstaan. Vervul je dat goed, dan voelen medewerkers zich meer betrokken bij het bedrijf.

Ze denken meer na over hun eigen ontwikkeling, voelen zich beter en zijn minder ziek. Uiteindelijk verbetert dat het functioneren van Nederlandse bedrijven. Dat draagt natuurlijk in positieve zin bij aan de Nederlandse economie en de koopkracht.”


Bert van de Sluis

CHRO bij Vanderlande

Leiderschap

“Goed werkgeverschap bestaat uit heel veel factoren. Als ik er één moet noemen, dan is het leiderschap. In goed leiderschap geeft het management richting en duidelijkheid.

Een goede leider creëert eenheid en doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Ook als niet iedereen het er mee eens is. Hij zorgt er daarnaast voor dat alles in de organisatie trust-based verloopt.

Dit houdt in dat vertrouwen de basis is en dat eigen verantwoordelijkheid diep in de organisatie is verankerd. Ik geloof niet in mensen de hele tijd controleren. Zo hebben we bijvoorbeeld geen prikklok.

Er moet vertrouwen zijn tussen leider en medewerkers, en natuurlijk tussen hem en andere leidinggevenden. Als er geen goed leiderschap is, gaan mensen hun eigen koers varen en dat is nooit goed voor een onderneming. Leiderschap is ook herkenbaar en het creëert rust in de organisatie.”

Echte aandacht

“Goed werkgeverschap houdt voor mij onder meer in dat een leider échte aandacht heeft voor zijn werknemers. De werkvloer moet een omgeving zijn waarin er ruimte is voor hun persoonlijke ontwikkeling, ze zich verbonden voelen en in een vriendensfeer kunnen werken.

Met de nodige verantwoordelijkheid. Voor ons nieuwe pand in Veghel hebben we een enquête gehouden onder medewerkers over wat zij belangrijk vinden. Vervolgens hebben we voor een groot deel de inrichting op de uitkomsten gebaseerd. Uiteraard zijn blijken van waardering ook heel belangrijk om te geven.”

Focus op het werk

“Om vertrouwen te laten groeien is het dus heel belangrijk om goed te luisteren. Daarvoor is een sfeer vereist waarin mensen elkaar kunnen aanspreken. Het management minimaliseert randverschijnselen zodat de medewerkers zich kunnen focussen op het werk waarvoor ze zijn aangenomen.

Het leidt tot tevredenheid. Tevreden mensen zijn vaak trots op de onderneming. Dat straalt weer uit naar buiten en kan bedrijven naar een hogere positie stuwen. Een werkgever wordt bovendien veel aantrekkelijker voor nieuwe krachten.”

Next article