Skip to main content
Home » Investeren in de toekomst » Missie 2040; ambitieuze plannen om vastgoed duurzamer te maken
Sponsored

Absoluut ambitieus. Zo kunnen de plannen van Redevco wel omschreven worden. Met hun missie 2040 én de lancering van hun 14e duurzaamheidsrapport eerder deze maand, wil deze Europese one-stop-shop voor vastgoedbeheersdiensten in 2040 Net Zero Carbon bereikt hebben voor het vastgoed in hun portefeuille.

Sustainability manager Guido den Teuling vertelt over de ambitieuze plannen. “Het gaat niet alleen om onze eigen kantoren, ook de panden die wij beheren voor anderen moeten in 2040 Net Zero Carbon zijn. Ja, we zijn ambitieus omdat we er echt in geloven dat het anders kan én moet. We doen het vanuit intrinsieke motivatie.”

Prettiger verblijfsplekken

Redevco wil als vastgoedspeler bijdragen aan de toekomst van steden door dynamische locaties te creëren en van steden duurzame en leefbare plekken maken om te wonen, werken en spelen. Hun Missie 2040 speelt daar een grote rol in. “Redevco pakt duurzaamheid met een holistische aanpak aan. Dat wil zeggen dat we naar álle aspecten kijken die het stedelijk gebied prettiger verblijfsplekken maken. In oktober 2019 hebben we als doel gesteld om in 2040 onze volledige portefeuille Net Zero Carbon te maken.” Dit doel maakt bij Redevco onderdeel uit van de voortdurende inspanningen om verantwoordelijk te handelen en de impact op het milieu te verminderen.

We doen het vanuit intrinsieke motivatie

Guido den Teuling

Milieuprestaties

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van het wereldwijde energieverbruik. “Wij vinden het daarom dan ook onze verantwoordelijkheid om oplossingen te bedenken en de CO2 uitstoot te verminderen. Het kan een aanzienlijke impact hebben als we de milieuprestaties van de door ons beheerde activa kunnen verbeteren.” Missie 2040 is afgestemd op de definitie van Net Zero Carbon van de World Green Building Council. Dat betekent dat gebouwen zeer energiezuinig moeten zijn en zelf de benodigde energie moeten opwekken en/of hernieuwbare energie moeten inkopen.

Meer doen dan certificeren

Redevco wil méér doen dan alleen BREEAM certificaten behalen. “BREEAM is een belangrijk onderdeel en een bevestiging van de verbeteringen die we uitvoeren, maar dat is voor ons nog niet genoeg. We willen méér en daar moet onze Missie 2040 voor zorgen.” Welke keuzes gemaakt worden en voor welk pand is afhankelijk van waar het zich in de levenscyclus bevindt, stelt den Teuling.

Na een aantal jaren zijn panden aan een herontwikkeling toe

Guido den Teuling

“Na een aantal jaren zijn panden aan een herontwikkeling toe. Hoe groot of ingrijpend die herontwikkeling wordt, hangt weer af van vele factoren zoals de staat van het pand en de eisen van de huurder.” Een pand verduurzamen zoals Redevco dat voor ogen heeft, kan soms wel twee jaar duren. “Er moeten vergunningen aangevraagd (en verleend) worden, er moeten plannen gemaakt worden door architecten en ingenieurs waarna de daadwerkelijke herontwikkeling en verduurzaming kan beginnen.”

Verhoogde isolatiewaarde

Redevco’s Property manager Joep Wensveen geeft enkele voorbeelden van panden die al verduurzaamd zijn. “Het gaat om twee retail panden in binnenstedelijke gebieden. In Eindhoven verduurzaamden we het pand van C&A tijdens een grote herontwikkeling. We transformeerde de vier verdiepingen naar een nieuw, modern winkelcomplex waarbij ook ruimte vrijkwam voor de Hema, Starbucks en Rituals.”

Is dit het béste wat mogelijk is?

Joep Wensveen

Hierbij werd het pand volledig losgekoppeld van het aardgasnet, kreeg verzwaarde elektrische aansluitingen waardoor het pand nu all electric verwarmd en gekoeld wordt. Ook zijn er zonnepanelen geplaatst. Wensveen: “Het is een beeld- en sfeerbepalend gebouw in de binnenstad, we proberen dat altijd zoveel mogelijk te behouden.”

Energiezuinige liften

Het pand aan het Vredenburg in Utrecht had vanwege  eerdere herontwikkelingen twee verschillende gevels. “Door de gevelaanpassingen en het aanbrengen van isolatieglas, werd de isolatiewaarde van de gebouwschil verbeterd en kreeg het tegelijkertijd een modernere look.” Daarnaast zijn er energiezuinige liften, roltrappen én waterbesparende toiletten e.d. geïnstalleerd. “Verder zijn we momenteel samen met een van de huurders bezig om op het dak een grote pv-installatie te plaatsen.”

Duurzaam Rijksmonument

En de ambitie reikt nog verder. Wensveen vertelt dat er momenteel gewerkt wordt aan het meest duurzame Rijksmonument in Nederland. “Momenteel zijn we druk bezig met het uitwerken van een nieuw installatieconcept waarbij we het pand onder andere zoveel mogelijk  voorzien van sensors. Via de gegeneerde data zullen we de energieprestatie van het gebouw waar mogelijk verder optimaliseren. Alles hangt uiteindelijk met elkaar samen; verwarming, verlichting en ventilatie. Wat qua energie niet verbruikt hoeft te worden, hoeft tenslotte niet opgewekt te worden. Inzicht is dus cruciaal om de juiste keuzes te kunnen maken. We vragen ons bij elke verduurzamingsmaatregel af ‘is dit het béste wat mogelijk is’?”

Next article