Skip to main content
Home » Maritiem Nederland » Binnenvaart: een onmisbare schakel voor goederenvervoer
Sponsored

Goederentransport gaat vaak over de weg. Een gemiste kans, als je het vraagt aan Christa Baas, logistiek makelaar, en voorzitter René Brill van Logistics Overijssel, een netwerkorganisatie waar ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken aan logistiek. 

Ondernemers kiezen vaak voor transport via weg door misvattingen en onwetendheid. “Maar een transitie van weg naar water of van weg naar spoor is nodig”, vertelt Baas. In Overijssel is vervoer over water goed bereikbaar met een dekkend netwerk via haar Port of Deventer, Twente en Zwolle en vele terminals. “Daar moeten we  meer gebruik van maken.” Logistics Overijssel helpt verladers en vervoerders om meer gebruik te maken van binnenvaart. 

Overstap van weg naar water

Samen met de bedrijven onderzoeken ze de opties om de combinatie van goederenvervoer van weg naar water mogelijk te maken. Een veel gehoorde reactie is dat bedrijven een schip volledig zelf moeten vullen. Baas: “Schepen worden door meerdere bedrijven gevuld met containers.” Baas geeft bedrijven kosteloos advies hierover. 

“Vaak wordt gedacht dat leveringen via de binnenvaart langer duren. Dat is niet waar. Het gaat vaak om een paar dagen verschil met wegtransport. Maken die paar dagen echt uit? Transport via de weg is ook niet altijd sneller. Als het overgrote deel van transport over de weg gaat, ontstaan er juist files en wachttijden”, aldus Brill. 

Met één binnenvaartschip haal je gemiddeld 150 vrachtwagens van de weg

Baas

Goede bereikbaarheid via water

In Nederland hebben we goede vaarwegen en zijn de regio’s goed bereikbaar door de binnenhavens, zodat dichtbij bedrijven geleverd kan worden. “Transport via water is ook duurzamer. Een vrachtwagen stoot twee derde meer CO2 uit dan een gelijke hoeveelheid goederen vervoert over water met een schip”, illustreert Baas. “Met één binnenvaartschip haal je gemiddeld 150 vrachtwagens van de weg.”Dat betekent niet automatisch dat transport altijd via water moet. Brill: “We zoeken de juiste balans in wijze van transport. Aan de hand van doelstellingen en knooppunten moet bepaald worden wat de beste keuze van transport is voor een levering.”

Zonder logistiek staat de wereld stil

We zijn gewend dat goederen snel en op tijd geleverd worden. Ook de consument verwacht dit. Logistics Overijssel werkt aan vier thema’s gericht op een innovatief, slim en toekomstbestendig netwerk voor de logistieke sector. Ze werken aan 1) bereikbaarheid & ruimte: de juiste
balans in de wijze van transport; 2) international business: samenwerking zoeken op goederencorridors, zoals de North Sea Baltic Corridor; 3) duurzaamheid & circulaire economie: verduurzaming van de sector faciliteren en 4) kennis, onderwijs & arbeidsmarkt: verbinding zoeken met onderwijsinstellingen en daarin logistiek als aantrekkelijk vakgebied positioneren.Brill sluit af: “Alleen door samen te werken, optimaliseren we de transportmarkt zowel lokaal, nationaal en internationaal. Dit stopt niet bij de grens.” 

Christa Baas

Logistiek makelaar

René Brill

Voorzitter Logistics Overijssel

Next article