Skip to main content
Home » Veiligheid » Basismaatregelen cyberweerbaarheid
Veiligheid

Basismaatregelen cyberweerbaarheid

Nationaal Cyber Security Centrum en Digital Trust Center dragen bij aan een digitaal veilig Nederland

Voor Nederlandse bedrijven is digitale veiligheid een voorwaarde om de kansen van de digitale economie te benutten. De realiteit is dat bedrijven dagelijks te maken hebben met cyberdreigingen. Bedrijven moeten zich weren tegen deze dreigingen en voldoende investeren in beveiliging.

Verschillende overheidspartijen hebben al een aantal jaar de noodzaak gezien dat organisaties of het nu vitaal, rijk, groot -, midden of klein bedrijf is hun basis cyberweerbaarheid op orde moeten hebben. Onder andere het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) onderschrijft dat deze basis noodzakelijk is maar nog onvoldoende op orde is. De maatregelen die bij deze basis horen zijn niet voor iedere organisatie precies hetzelfde. Door een verschil in cybervolwassenheid is er ook een nuance op de manier hoe je het communiceert. De verschillende overheidsorganisaties hebben voor hun doelgroep daarom al een aantal jaar hun eigen manier om deze basis te communiceren.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC) vinden het in 2024 belangrijk om synergie te realiseren tussen deze verschillende initiatieven. Wat ook in lijn ligt met een opdracht uit de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS). Ondanks dat de twee initiatieven als één overheid naar buiten zullen communiceren in de nabije toekomst, zal de flexibiliteit behouden blijven zodat de verschillende doelgroepen er mee geholpen zijn.

De basisprincipes zijn opgesteld om organisaties te helpen en zijn bedoeld als fundament voor een effectieve en efficiënte cyberweerbaarheid. Het zijn de zaken die gezien moeten worden als basale cybersecurityhygiene: de maatregelen die u in ieder geval moet treffen om weerbaar te zijn tegen de veel voorkomende aanvallen. Bedrijven die de maatregelen opvolgen, versterken hun verdediging tegen cyberrisico’s die de bedrijfsvoering kunnen verstoren en zijn daarbij een minder interessant doelwit.

Implementeer de maatregelen en start met risicomanagement. Dit hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Begin met nadenken over welke informatie voor u belangrijk is en niet kwijt mag raken of zomaar aangepast mag worden. Als u dit weet kunt u vervolgens ook nadenken over wat u te beschermen heeft. Met behulp van de basismaatregelen kunt u stappen zetten om dit in te richten.

Next article