Skip to main content
Home » Veiligheid » “Er is nu slagkracht om de bouw echt veiliger te maken”
Veiligheid

“Er is nu slagkracht om de bouw echt veiliger te maken”

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft meerdere incidenten in de bouw onderzocht. De conclusie was dat de ontwerp-, bouw- en technieksector meer kan doen om de integrale veiligheid te verbeteren. Het programma Veiligheid in de bouw heeft nu drie verbetersporen geformuleerd plus een overkoepelende boodschap ‘altijd veilig’ als uitgangspunt. Jeroen Seldenrijk van HBB Groep vertelt hoe zij al aan de slag zijn met de aanbevelingen. Dit artikel staat ook in BNL Magazine.

Zo’n drie jaar lang werkten drie werkgroepen van het programma Veiligheid in de Bouw aan maatregelen die de ontwerp-, bouw- en technieksector veiliger moeten maken. Op 25 januari presenteerden ze tijdens een conferentie hun belangrijkste aanbevelingen. In het kort: regie op veiligheid versterken met nieuwe veiligheidsrollen, borging van constructieve veiligheid door één verantwoordelijke constructeur én het versterken van het lerend vermogen in de sector met als eerste stap een meldplatform. Met deze en andere maatregelen moet het veiligheidsniveau in de bouw omhoog.

Jeroen Seldenrijk, KAM coördinator bij HBB Groep, was er op 25 januari ook bij. HBB Groep is een ontwikkelende bouwer. Seldenrijk: “Als we kijken naar de aanbevelingen van het programma, dan zijn wij als opdrachtgever en hoofdaannemer bezig met het invoeren van de veiligheidsrollen zoals een coördinerend constructeur. Het toebedelen van deze rollen geeft duidelijkheid. Dat gaat ons zeker helpen. Mede dankzij mijn ervaring als adviseur bij mijn voormalige werkgever Aboma heb ik een breed beeld van hoe bedrijven met veiligheid omgaan en wat in de praktijk werkt.”

Regie op veiligheid

De veiligheidsrollen moeten zorgen voor meer samenhang tussen omgevings-, bouwplaats- en bouwwerkveiligheid. De aandacht hiervoor is nog te gefragmenteerd, vindt Seldenrijk. “Ik heb recent een training voor mijn collega’s van projectontwikkeling over dit thema georganiseerd. Daarnaast heb ik op verzoek van een externe opdrachtgever een presentatie hierover mogen geven. Opdrachtgevers moeten zich ervan vergewissen dat het gebouw veilig gebouwd én onderhouden kan worden. Ik zie dat steeds meer opdrachtgevers zich daarvan bewust worden.”

Het programma Veiligheid in de Bouw stelt óók voor om één constructeur per fase van het bouwproces eindverantwoordelijk te maken. Dat kan een persoon of een organisatie zijn.  Seldenrijk: “Wij beleggen die rol van coördinerend constructeur tijdens de bouwfase bij de hoofdconstructeur. Hij houdt er in zijn offerte rekening mee dat hij deze taak heeft en maakt er tijd voor vrij. Zo spreken we onder andere af dat hij beschikbaar is voor vragen vanuit het uitvoeringsteam op de bouwplaats, ook als het gaat om tijdelijke ondersteuningsconstructies.”

Breed commitment van de hele bouwketen

Seldenrijk bezoekt met vaste regelmaat de bouwplaatsen van HBB Groep. Hij is blij dat ze het afgelopen jaar geen enkel ongeluk hebben gehad, ondanks de vaak complexe projecten. “De aanbevelingen van het programma en de overkoepelende boodschap zijn een goed begin. De diverse bouw -en (rail)infra aannemers en opdrachtgevers in het programma committeren zich aan het uitgangspunt dat ze altijd veilig handelen én zijn ambassadeurs van de aanbevelingen. Daarmee is er slagkracht om echt een verschil te maken.”

Next article