Skip to main content
Home » Veiligheid » Onze campagnepartners
Veiligheid

Onze campagnepartners

De campagne ‘Veiligheid’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van de onderstaande partner. Lees hier meer over hun activiteiten.

MKB-Nederland 

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. Aan het begin van de twintigste eeuw is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. Ondernemers bepalen onze koers, MKB-Nederland is de stem van ruim 170.000 leden. 

Nationaal Cyber Security Centrum  

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werkt als expert aan een digitaal veilig Nederland. De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, schoon water uit de kraan en om de voeten droog te houden. Ze begrijpen de kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein. Ze verbinden partijen, kennis en informatie. En ze voorkomen maatschappelijke schade en beperken dreigingen 

Het Digital Trust Center 

Digitalisering van de economie biedt nieuwe kansen. Maar cyberdreigingen liggen op de loer. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft daarom in 2018 het Digital Trust Center (DTC) opgericht. Het DTC wil ruim 2 miljoen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. 

Bouwend Nederland 

Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4800 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro per jaar. Wij verenigen, verbinden en ondersteunen bouw- en infrabedrijven.  

Platform Veilig Ondernemen 

Platform Veilig Ondernemen (PVO) helpt ondernemers om veiliger te ondernemen door hen weerbaar(der) te maken tegen vormen van criminaliteit. Doordat PVO op regionaal niveau werkzaam is, spelen we in op regionale ontwikkelingen en trends. De specialisten en adviseurs gaan in gesprek met ondernemers, geven advies over preventieve maatregelen en helpen bij het opzetten van publiek-private samenwerkingen. Zo zorgen we samen voor een veilig ondernemerslandschap. Veilig Ondernemen. Daar maken we ons sterk voor.  

Next article