Skip to main content
Home » Business Resolutions » Denk aan de werknemers
Business Resolutions

Denk aan de werknemers

Elk jaar volgen meer dan 2,4 miljoen volwassenen een opleiding om hun kennis, houding en/of vaardigheden bij te houden/door te ontwikkelen. Soms op eigen initiatief, vaak in samenspraak met een werkgever. Vanuit de overheid wordt ingezet op een Leven Lang Ontwikkelingen (LLO) waarbij de komende jaren flinke stappen gezet worden.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is als brancheorganisatie voor private opleiders een belangrijke gesprekspartner op dit terrein. Private opleiders zijn verantwoordelijk voor 85 procent van het totaal aantal opgeleiden in het volwassenenonderwijs. Hierdoor spelen zij een grote rol bij de vele maatschappelijke transities en bieden zij oplossingen voor de vraagstukken die voor ons liggen.

Tekorten op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt en de maatschappelijke transities bieden een groot vraagstuk aan de ondernemerskant, want hoe trek je personeel aan én hoe behoud je hen? Verder zien we een toename in slimme opleidingsoplossingen voor sectoren als ICT, bouw, techniek en met name de energietransitie. NRTO-leden zijn gespecialiseerd in het aanbieden van arbeidsmarktrelevante opleidingen (korte cursussen, maatwerktrainingen) die passen bij de vraag vanuit werkgevers en die aansluiten op de behoeften van werknemers. De kwaliteit van de opleiders wordt gewaarborgd door het NRTO keurmerk. Op deze manier wordt leren een aantrekkelijke optie waarmee je een win-win creëert.

Duurzame inzetbaarheid

Nederland staat in de Europese top van hoogste deelname aan LLO (CBS/Eurostat, 2023). Desondanks is de noodzaak om dit verder uit te bouwen blijvend hoog. Als werkgever kun je inzetten op het aanbieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waarbij ontwikkeling steeds belangrijker wordt. Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van initiatieven zoals EVC-trajecten en het inzichtelijk maken van skills (Skillspaspoort). Deze instrumenten maken het mede mogelijk om gericht te scholen en naast tijdswinst levert dit vaak ook een kostenbesparing op. Essentieel blijft daarbij het creëren van een leercultuur en het actief uitdragen hiervan. Dit kan goed ondervangen worden in de jaarlijkse HR-cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Let wel, samen creëer je een leercultuur en daarmee een aantrekkelijke toekomstbestendige organisatie.

Kansen voor werkgevers

De afgelopen jaren is er wat betreft scholing veel ontwikkeling geweest. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet bijvoorbeeld leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. De subsidie is voor nieuwe ideeën waarbij ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor de volgende 4 activiteiten. Doorlichting van de onderneming ten aanzien van scholing, loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers, initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling en de derde leerweg maatwerktrajecten).

Leerrechten

De NRTO blijft daarnaast inzetten op een systeem van leerrechten waarbij iedere Nederlander van 27+ jaar een persoonlijk opleidingsbudget krijgt om zich verder te ontwikkelen. Op deze manier werken we samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt!

Next article