Home » Business Resolutions » Het kan niet anders: in 2024 gaat elk bedrijf aan de slag met duurzaamheid
Business Resolutions

Het kan niet anders: in 2024 gaat elk bedrijf aan de slag met duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hét thema voor ondernemers in 2024. Dat moet ook wel. Dagelijks zijn de gevolgen van de inrichting van ons economische systeem te merken. De enige oplossing is om het systeem volledig op de schop te nemen, zodat de grenzen van die natuur en maatschappij gerespecteerd worden. Bedrijven spelen in die transitie een essentiële rol. Daar zit immers de innovatie en investeringskracht. Bovendien komt er meer en meer (Europese) wetgeving aan. Van de CSRD voor duurzaamheidsrapportage tot de wet op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2024 kunnenondernemers dus niet meer om duurzaamheid heen.  

Maar waar te beginnen? Zonnepanelen en groene stroom zijn een inkopper, maar duurzaamheid integraal meenemen in een bedrijf voelt nogal groot en uitdagend. MVO Nederland – het grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Nederland – helpt. Allereerst door te bepalen wat er nu allemaal onder duurzaam ondernemen valt. Het netwerk benoemde zeven thema’s, gevat in de Nieuwe Economie Index (NEx). Deze index meet jaarlijks hoe duurzaam het Nederlandse bedrijfsleven is. De zeven thema’s geven richting aan ondernemers die willen bepalen waar voor hen de duurzaamheidsprioriteit ligt.  

De zeven thema’s  

Het eerste thema is nieuwe rijkdom. Bedrijven streven op dit thema naar waarden als gezondheid, welzijn, tevredenheid en harmonie met de omgeving. Positieve maatschappelijke impact dus. Het werken met echte prijzen – dat de schade die bedrijven toebrengen aan natuur en maatschappij worden meegerekend in hun verkoopprijs – maakt vervuilen duurder en schoon produceren aantrekkelijk. Dit is een enorme versneller voor de duurzame transitie. Het derde thema is transparante ketens dat met name gaat over het terugbrengen van misstanden in (buitenlandse) fabrieken en op plantages. Om dat te bereiken moeten bedrijven de arbeidsomstandigheden in de keten volledig in kaart brengen. 

Inclusief ondernemen spreekt voor zich. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen in een bedrijf een afspiegeling zijn van hoe de samenleving eruitziet. Thema vijf is groene energie. Hieronder vallen de zonnepanelen die veel ondernemers al hebben. Het doel? Zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af en overstappen naar natuurlijke energiebronnen. 

Al het leven op aarde is met elkaar verbonden. Bomen, planten, dieren, schimmels en insecten hebben elkaar allemaal nodig. Als er te veel soorten verdwijnen stort het kaartenhuis van biodiversiteit in. Bedrijven werken daarom aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Tot slot is daar circulaire economie, wat betekent dat bedrijven de waarde van materialen en grondstoffen blijven behouden door hergebruik en recycling. 

Meer informatie

Met deze zeven thema’s kunnen ondernemers concreet aan de slag. MVO Nederland ontwikkelde stappenplannen die als partner kosteloos te downloaden zijn op www.mvonederland.nl.  

Next article