Skip to main content
Home » Business Resolutions » Nieuwe wet klokkenluiders biedt organisaties kans op meer kwaliteit, veiligheid en integriteit
Sponsored

Sinds deze maand geldt de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Hoewel de aangescherpte wetgeving betekent dat ondernemers aan strengere eisen moeten voldoen, biedt het ook kansen. Mits goed geregeld kan dit een flinke impuls geven aan de kwaliteit, veiligheid en integriteit binnen het bedrijf.  

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor een goede meldprocedure die aan de eisen voldoet. Toch hebben veel organisaties dit nog niet op orde. “Ondernemers hebben te veel op hun bordje en hebben hier vaak geen tijd voor”, begint consultant Joeri van der Linden van SpeakUp. “En voor ons is dit al 20 jaar dagelijkse kost”, aldus CEO Maurice Canisius. “De kennis die we hebben opgedaan bij grote, beursgenoteerde ondernemingen vertalen we nu naar het MKB. Iets waarvoor we de samenwerking met de professionals van Compliability hebben gezocht.” 

Serieuze zorgen uiten en uitspreken 

“Wil je in 2024 serieus ondernemen, dan kun je de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders niet negeren”, stelt Steef de Vries, partner bij Compliability. “Procedures bij fraude, discriminatie of wangedrag zijn erg kostbaar. Een laagdrempelige meldregeling voorkomt dit, omdat je problemen vaker zelf kunt oplossen. Daarnaast heeft een goede meldregeling ook een preventief effect. Overal waar mensen samenwerken komen misstanden voor en mensen moeten hierover hun zorgen kunnen uiten.” 

Platform voor de anonieme dialoog 

SpeakUp is een gecertificeerd platform waarin mensen veilig een anonieme dialoog kunnen voeren. Iets waarmee ondernemers snel en eenvoudig aan de juridische eisen voldoen én zij het belang van een veilig werk- en meldklimaat bekrachtigen. “Daarnaast verhindert een meldregeling dat interne problemen direct op straat belanden, zoals we bij me-too zagen. Als zoiets via media naar buitenkomt, is de reputatieschade enorm. Schandalen beginnen namelijk met het negeren van kleine signalen en ons platform biedt de mogelijkheid hier vroegtijdig op in te spelen en het intern op te lossen.”  

Hoor en wederhoor  

Ons platform lost ook praktische dilemma’s op. “Veel ondernemers hebben moeite met de wet omdat ze geen hoor en wederhoor kunnen toepassen. Ook was het voorheen stressvol voor medewerkers om een melding te doen. Met SpeakUp Totaal kun je die drempel juist verlagen, omdat je bij lastige kwesties anoniem een dialoog kunt voeren. Dit draagt bij aan een veiligere meldcultuur. Regel je dit als organisatie goed, dan laat je zien dat integriteit en risicobeheersing belangrijk voor je zijn.”

Next article