Home » Business Resolutions » Hoe om te gaan met de Wet bescherming klokkenluiders?
Sponsored

De EU-directive Wet bescherming klokkenluiders zorgt voor betere bescherming van medewerkers die misstanden binnen de werkomgeving melden. Software kan het MKB en grote organisaties helpen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en om HR-managers te ontlasten.

Het melden van overtredingen en misstanden op de werkvloer is van cruciaal belang. Niet alleen omdat klokkenluiders een verschil kunnen maken. Het faciliteren van een goed functionerend meldingsproces draagt ook bij aan sterk werkgeverschap. “Zeker in deze economische tijd is retentie en behoud van medewerkers cruciaal”, schetst Koen Stam. “Dat betekent dat je moet blijven investeren in je medewerkers. Niet alleen in skillontwikkeling, maar zeker ook – vooral in deze huidige tijden van een hybride en remote werkcultuur – in het veilig kunnen voelen van je medewerkers. Je moet vrijuit kunnen spreken om je werk goed uit te kunnen voeren. Het is daarmee niet alleen een plicht, maar ook essentieel om te blijven investeren in HR als werkgever. Hoe minder administratieve lasten voor HR, hoe meer hij/zij een strategische rol kan invullen.” 

Ontlasten van HR-managers 

Ondanks de nieuwe wetgeving die het verplicht, wordt daar nog niet overal genoeg aan gedaan. Uit onderzoek van HR-software-ontwikkelaar Personio in samenwerking met onderzoeksbureau Appinio bleek medio 2023 dat slechts de helft van de werkgevers bekend was met de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Daar tegenover wist 38,6
procent van de medewerkers niet of hun organisatie beleid rondom klokkenluiders heeft. “Daar zie je een grote discrepantie in,” zegt Stam, “wat aantoont waarom bewustwording, educatie en begeleiden tot beleid zo essentieel is.” 

Ruim driekwart van de werknemers doet nog melding bij een HR-manager of de wettelijke vertegenwoordiger van een organisatie. Stam: “De vraag is echter of het wel op het bordje van HR moet komen. HR-managers zijn al met zoveel bezig zijn – denk alleen al aan alle HR-wijzigingen voor 2024. Software kan helpen om HR-managers te ontlasten. Klokkenluiden zou onderdeel moeten zijn van een compleet HR-platform dat HR-processen automatiseert en digitaliseert. 

Gecentraliseerd 

Software kan klokkenluiden op een simpele, anonieme manier faciliteren, op een manier die laagdrempelig en toegankelijk is voor medewerkers. Een gecentraliseerde tool kan bijdragen aan de efficiëntie daarvan, waarbij alle gegevens ook veilig en volstrekt anoniem worden opgeslagen. “Voor elk probleem is wel software bedacht om iets te versimpelen,” illustreert Stam, “dat maakt al die verschillende tools al snel onoverzichtelijk. Uiteindelijk wil je een totaalsysteem aanbieden en versnippering voorkomen. Daarmee kom je weer uit op de HR-manager die al veel op zijn bord heeft: door efficiënt te werk te gaan, ontlast je HR juist met slimme geautomatiseerde processen.”

Next article