Skip to main content
Home » Business Resolutions » Onze campagnepartners
Business Resolutions

Onze campagnepartners

De campagne ‘Business Resolutions’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

NRTO 

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC-aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 900 leden.  


NVP

NVP is dé onafhankelijke beroepsvereniging die de belangen behartigt van de aangesloten HR-Professionals. Daarnaast voeren we het vakinhoudelijke debat en voeden we onze leden met nieuwe inzichten en verrijken hen met kennis en inspiratie. 

Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders is een organisatie in Nederland, in 2016 opgericht om melders van aan hun werk gerelateerde misstanden, zogenoemde klokkenluiders, advies en steun te geven. Het is ingesteld op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders, voortgekomen uit een initiatiefvoorstel uit 2012. 


MVO-NL

MVO Nederland stuurt de transitie naar een duurzame economie met de grootste ondernemersbeweging van Europa. Die transitie vraagt om verandering van het huidige systeem. Het bedrijfsleven is als geen ander in staat om snel en goed in te spelen op veranderende omstandigheden. En dus geloven wij dat we samen met hen het snelste en de beste resultaten bereiken. MVO Nederland wil dat in 2025 minimaal twintig procent van de Nederlandse economie omgaat in de duurzame economie, die gestoeld is op meer dan alleen financiële waarden en draait binnen de grenzen van de natuur en maatschappij. 

VNO-NCW

VNO-NCW is een ondernemersvereniging, met brancheorganisaties en bedrijven als lid. Wij vertegenwoordigen ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, zoals beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. In samenwerking met overheden en andere maatschappelijke partijen streven we bij VNO-NCW naar een inclusief en duurzaam Nederland, waar iedereen profiteert van toenemende welvaart. Daar is duurzame economische groei voor nodig en een goed ondernemingsklimaat om dat mogelijk te maken. 

MKB-NL

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. Aan het begin van de twintigste eeuw is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. Ondernemers bepalen onze koers, wij zijn de stem van ruim 170.000 leden. 

Ben Tiggelaar

Dr. Ben Tiggelaar studeert al ruim 30 jaar op leiderschap, gedrag en verandering. 8 boeken van Ben kwamen op nummer 1 in de management top-100. Hij doceert aan verschillende business-schools in binnen- en buitenland en verzorgde inmiddels meer dan 1.500 seminars binnen organisaties over de hele wereld. 

Next article