Home » Business Resolutions » Software als sleutel tot veerkracht en goed werkgeverschap in 2024
Sponsored

De MKB-markt staat voor veel uitdagingen. Bedrijven en accountants krijgen onder meer nieuwe HR-wetgeving, een krapte op de arbeidsmarkt en de druk op duurzaamheid komt op hun bord. Joep Hoeks licht toe hoe onder andere software kan helpen om deze aandachtspunten te vereenvoudigen en structureren, om veerkrachtig het nieuwe jaar in te gaan. 

Uitdagingen zijn er om opgelost te worden. Dat sijpelt door de woorden van Joep Hoeks. Trends die de MKB-markt en accountants in 2024 gaan beïnvloeden zijn niet de minste; laat staan op een achtergrond van aanhoudende financiële onzekerheid. Toch ziet de Chief Product Officer van business software-ontwikkelaar Exact genoeg manieren om de uitdagingen in het nieuwe jaar aan te pakken. “Zeker als het gaat om economische tijden zoals nu, is het belangrijk om de kosten te beheersen”, aldus Hoeks. “Om te weten wat er speelt, hoe je kostenstructuren zich ontwikkelen en om ervoor te zorgen dat je daarin kunt bij- en afschalen. Dat maakt je als bedrijf flexibel.”

Automatisering voor goed werkgeverschap 

Automatisering en investeren in goed werkgeverschap zijn strategieën die helpen bij de aandachtspunten voor mkb’ers en accountants in 2024. Ook om gekwalificeerde mensen met de juiste skillset te vinden, wat een enorme uitdaging is met de krapte op de arbeidsmarkt. Hoeks: “Ondernemers moeten durven te investeren in goed werkgeverschap. Daarmee ben je niet alleen aantrekkelijk voor een nieuwe generatie medewerkers, maar dat maakt je ook sterk om de bestaande generatie van ervaren krachten te werven.”

Software kan helpen om een aantrekkelijkere werkgever te zijn. Door het repetitieve werk te automatiseren, blijft er voor medewerkers meer tijd over voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wordt een goede balans tussen werk en privé gewaarborgd, en is er ruimte voor leuke en creatieve werkzaamheden. “Doordat je software inzet om te automatiseren, kun je voor werknemers ruimte creëren in hun eigen doen en laten; de kwaliteit van hun werk staat daarbij centraal”, schetst Hoeks. 

Meeschalen met het succes van je bedrijf 

Anderzijds ondersteunt de juiste bedrijfssoftware-implementatie de flexibiliteit van een onderneming. Met automatisering zijn kosten te beheersen, wat zorgt voor de juiste inzichten en data om goede bedrijfsbesluiten te kunnen nemen. “Het is natuurlijk goed om beslissingen te valideren met datapunten”, licht Hoeks toe. “Dat kan alleen maar als je dat op een goede en gestructureerde manier vastlegt. Software kun je op- en afschalen: de kosten veren mee met het volume waarvoor je het wil gebruiken. Het schaalt als het ware mee met het succes van je bedrijf. Dat geldt niet voor medewerkers in dienst: of het nou goed of slecht gaat met een bedrijf – ze zijn altijd in dienst. Automatisering zorgt er dus voor dat je als bedrijf veerkrachtiger bent.”

Behoud van kwaliteit 

Door in te zetten op automatisering en nieuwe technologieën, kan efficientie gewaarborgd worden. Daarbij moet het behoud van kwaliteit echter niet uit het oog verloren worden. “Als je kosten beheerst, is het behouden van kwaliteit heel relevant”, licht Hoeks toe. “Neem als voorbeeld een ontwikkeling als generative AI. Dat maakt een grote stap richting menselijkheid en een persoonlijke touch terwijl je kosten bespaart. Maar het échte verschil wordt uiteindelijk gemaakt door mensen en onderlinge relaties. Dat maakt goed werkgeverschap.”

Aan de slag met duurzaamheid 

De druk op duurzaamheid is komend jaar ook een essentieel aandachtspunt. “Ik adviseer iedereen om intrinsiek
gemotiveerd aan de slag te gaan met duurzaamheid in plaats van te wachten op CSRD-verplichtingen”, raadt Hoeks aan. “Ik spreek veel ondernemers en merk dat ze duurzaam ondernemen heel belangrijk vinden, maar niet weten waar te beginnen. Het is nobel om ondernemers af te dwingen om goed te rapporteren op het vlak van duurzaamheid, maar de komende CSRD-regelgeving is dermate complex dat het ondernemers nu nog afschrikt. Dat is juist onze boodschap aan MKB’ers: begin morgen en begin klein. Start met iets dat dichtbij je ligt en waarvan je het gevoel hebt dat je een verschil kan maken als organisatie.”

Next article