Home » Future of Work » De facility & workplace markt herstelt zich in 2022
Future of Work

De facility & workplace markt herstelt zich in 2022

Met een groei van 4,2% zien we de marktomvang weer terug op het niveau van 2019. In de markt gaat maar liefst 67 miljard euro om. Doordat veel leveranciers in ieder geval een deel van de kosten kunnen doorberekenen aan afnemers zagen we in 2022 flinke omzetstijgingen. Dit gaat echter lang niet altijd gepaard met een volumestijging.  

De verschillen per deelmarkt zijn groot. Voor bijna alle deelmarkten zien we de marktomvang weer groeien. De grootste toename van de marktomvang zien we bij contractcatering (22,1%), schoonmaak (9,7%) en wagenparkbeheer (7,8%). Deze groei is voldoende om de krimp in de afgelopen jaren in te lopen. Belangrijkste uitzondering is managing printservices met een krimp van 10%. 

De facility & workplace branche krijgt een steeds belangrijkere positie in organisaties. Met name op strategisch vlak. In dit marktonderzoek komen deze belangrijkste trends en ontwikkelingen naar voren:

Duurzaamheid: Dit thema is door de jaren heen belangrijk gebleken voor facilitaire professionals. In 2023 kiest maar liefst 72% dit thema. Als het gaat om duurzaamheidsinitiatieven in de eigen organisatie wordt het reduceren van energieverbruik het meest genoemd. Het uiteindelijke doel wat facilitaire organisaties met name willen bereiken met de inzet op duurzaamheid is het leveren van een positieve maatschappelijke bijdrage.  

Toekomstbestendige werkomgeving

Facilitaire organisaties willen met een toekomstgerichte visie op de werkomgeving met name beter aansluiten op de manier van werken in de organisatie, aantrekkelijk zijn voor (nieuw) personeel en mee kunnen bewegen met veranderingen in de toekomst. Er lijken voldoende handvatten, in de vorm van producten of diensten, te zijn om met dit thema aan de slag te gaan, maar het vertalen van strategische organisatiedoelstellingen naar een visie op de werkomgeving blijft lastig. De onzekerheid over toekomstige huisvestingsbehoeften wordt als grootste uitdaging gezien.  

Wendbaarheid

Om ambities rondom duurzaamheid en de toekomstbestendige werkplekomgeving te realiseren is behoefte aan flexibiliteit. Het thema wendbaarheid is een nieuw en opvallend aspect dat terugkomt in de resultaten van het laatste onderzoek. Veranderingen in de interne en externe omgeving vragen om meer wendbaarheid van de facility & workplace organisatie. Een mooie uitdaging voor ons vakgebied om te anticiperen op alles wat er komende jaren op ons af gaat komen!  

De FM organisatie van de toekomst

FM organisaties focussen zich grotendeels op strategievorming mede dankzij het grotendeels beleggen van de operationele uitvoering bij leveranciers. Innovatie op het gebied van duurzaamheid en het (verder) ontwikkelen van een toekomstbestendige werkomgeving is daarmee een belangrijk topic onder leveranciers én bij de FM organisatie.  

De mate van uitbesteding lijkt enigszins gestabiliseerd. Met betrekking tot organisatievorm blijft de regieorganisatie prevaleren. Het aandeel demand organisaties ten opzichte van voorgaande editie is ook gelijk gebleven, maar als we verder terugkijken is daar de afgelopen vijftien jaar een grote verschuiving geweest. Voor de toekomst verwachten respondenten opnieuw dat er steeds vaker sprake zal zijn van een demandorganisatie. Het aantal beheer- en uitvoeringsorganisaties zal naar verwachting dalen. Deze trend is al enkele jaren zichtbaar in zowel de praktijk (gehanteerde organisatievorm) als de verwachtingen over de toekomst. De samenwerking met de FM organisatie, andere organisatieonderdelen én externen is meer en meer de sleutel tot succes.  

Next article