Home » Human resources » Bemiddelingsbureau kan helpen bij vinden van personeel
Bemiddelingsbureau

Bemiddelingsbureau kan helpen bij vinden van personeel

specialist in maatpak
specialist in maatpak

Het vinden van de juiste persoon voor de opdracht is niet altijd eenvoudig. Een gespecialiseerd bemiddelingsbureau kan de helpende hand bieden aan opdrachtgever én professional. Hoe werkt dat?

Geschreven door Marjolein Straatman

Een gespecialiseerd bureau weet precies welke ontwikkelingen er spelen in het specifieke vakgebied van professional en opdrachtgever”, zegt Martin Staats, directeur van OnlyHuman. Het inschakelen ervan is in veel gevallen geen overbodige luxe, maar volgens hem soms zelfs regelrechte noodzaak.

“De arbeidsmarkt verkrapt, de specialisatie zet door en zeker gespecialiseerde mensen moeten met een lampje worden gezocht. Veel organisaties weten zelf vaak niet precies welke specialistische kennis, en bijbehorende specialist, er voor hun opdracht nodig is. Een gespecialiseerd bureau kan helpen. Andersom staat een recruiter een professional bij en matcht hij die uiteindelijk met de opdrachtgever die bij hem past.”

Opdrachtgevers helpen

De rol van een bureau is breder dan die van bemiddelaar alleen, vervolgt Staats. Organisaties, op zoek naar menskracht, krijgen toegang tot de juiste specialist. “Wij overleggen met organisaties of zij zelf voldoende kennis in huis hebben op het gebied van arbeidsbemiddeling. Indien gewenst, voorzien wij hen van het nodige advies.

Er zijn bedrijven die worstelen met hun flexibele schil en die niet weten hoe deze (juridisch) vorm moet krijgen. Een goede consultant fungeert als een meedenkende buitenboordmotor en speelt in op actuele ontwikkelingen; mensen stappen niet meer op hun achttiende een bedrijf binnen om er tot hun pensioen te werken. De cycli zijn korter en er gebeurt meer op projectbasis. We kunnen adviseren over de vorm van inzet.

De ene keer kan er beter een zzp’er worden ingehuurd, in andere situaties verdient detachering de voorkeur. Organisaties hebben vaak geen inzicht in de beste optie daarin en de specialist evenmin. Verder vind ik het goed om in dat geval niet alleen te opereren als leverancier van capaciteit, maar ook als een bron van kennis van het vakgebied communicatie en marketing. Een reden waarom wij bijvoorbeeld kennissessies organiseren voor klanten en professionals.”

Wij stellen ons op als agent en proberen te achterhalen wat specialisten willen in hun werk, en wat het best bij hen past.

Professionals bijstaan

Een gespecialiseerde recruiter brengt een professional in contact met een werk- of opdrachtgever en voorziet hem van opdrachten of een baan in zijn specifieke vakgebied. Ook voor de highly skilled professional doet een gespecialiseerde recruiter meer, zegt Staats. “Ik vergelijk de rol van onze recruiters wel eens met die van zaakwaarnemers in het voetbal.

Wij stellen ons op als agent en proberen te achterhalen wat specialisten willen in hun werk, en wat het best bij hen past. Professionals krijgen begeleiding in het nemen van carrièrestappen. Met de mensen die wij detacheren zijn er geregeld ontwikkelingsgesprekken waarin duidelijk wordt wat de persoon in kwestie wil.

Wil die graag in dienst werken bij een werkgever, of dit liever voor de helft van de tijd doen met een andere opdracht ernaast, en is er bijvoorbeeld behoefte aan de mogelijkheid om een sabbatical te nemen? De recruiter heeft dus een begeleidende rol en helpt de professional in te zien waar hij of zij staat in zijn of haar carrière. Hij adviseert een professional ook in het kiezen van een opleiding, als dat nodig is.”

Persoonlijk contact

Het zijn contacten die bij een goed bureau veel tijd in beslag nemen, vervolgt Staats. Hoe gespecialiseerder de opdracht van de opdrachtgever en kennis en kunde van de specialist zijn, des te belangrijker de tussenkomst van een persoon is. “Natuurlijk is er ontzettend veel data beschikbaar en kan recruitment ook (vrijwel volledig) digitaal plaatsvinden. Toch zal je bij echt specialistische opdrachten altijd persoonlijk contact nodig hebben.

Het vinden van de juiste match vergt veel persoonlijke aandacht, veel gesprekken en dat kost nu eenmaal tijd. Om die reden zijn van gespecialiseerd recruitment ook geen hoge-efficiencyprocessen te verwachten en moet er niet worden gekeken op een uurtje meer. Juist het specialistische karakter maakt de zoektocht arbeidsintensief. De binding met zowel opdrachtgever als specialist moet sterk zijn, en de menselijke maat zorgt daarvoor.”

Een opdrachtgever is vaak helemaal niet thuis in een uiterst specialistische markt, wat het zoeken moeilijker maakt.

Zorgen wegnemen

Maakt al die aandacht specialistisch recruitment een dure aangelegenheid? Staats nuanceert. “Zwart-wit gezien, dus op basis van de kosten per uur, lijkt iemand inhuren via recruitment duurder. Totdat je de kosten die je als werkgever zou maken om zelf de mensen te vinden en te selecteren verdisconteert in het totaal.

Een opdrachtgever is vaak helemaal niet thuis in een uiterst specialistische markt, wat het zoeken moeilijker maakt. Iemand die is geworven gaat bovendien vaak niet permanent aan de slag, die heb je voor korte tijd nodig en niet altijd is vooraf bekend voor hoe lang. Ik durf te beweren dat het in veel gevallen zelfs goedkoper is om een bureau in de arm te nemen.

Specialisten op hun beurt kunnen soms als ze gedetacheerd worden (dus bij ons al dan niet tijdelijk in dienst komen) ogenschijnlijk een lager salaris ontvangen dan de uurtarieven die ze gewend zijn als zzp’er. Maar reken eens door wat ze van dat zzp-tarief moeten reserveren voor arbeidsongeschiktheid, pensioen of de periode tussen opdrachten. Dan valt de balans ineens anders uit.”

Bovendien neemt een bemiddelingsbureau volgens Staats zorgen weg. “Nederlands arbeidsrecht is zo complex dat je bijna specialist moet zijn om te weten wat wel en niet is toegestaan. Niet compliant zijn kan voor opdrachtgevers enorme risico’s met zich meebrengen – en voor professionals trouwens ook. Een goed bureau neemt dat uit handen.”

Next article