Skip to main content
Home » Human resources » Interimmer biedt frisse blik en professionaliteit in vakgebied
Interimkrachten

Interimmer biedt frisse blik en professionaliteit in vakgebied

Man in pak kijkt uit op skyline van wolkenkrabbers.
Man in pak kijkt uit op skyline van wolkenkrabbers.
Foto: Shutterstock

Een tijdelijke ‘lege plek’ opvullen of een specifiek probleem grondig aanpakken. Voor beide situaties worden interimkrachten ingezet. Directeur-eigenaar Jochem Langenhuijzen van De Ondernemingswaarde BV vertelt over de kracht en waarde die een interimmer binnen een organisatie kan brengen.

Weerstand

Langenhuijzen is bedrijfskundige en register controller. Voordat hij De Ondernemingswaarde BV oprichtte, werkte hij veertien jaar binnen een familiebedrijf met vijf broers van de tweede generatie en acht neven van de derde generatie. In zijn rol als CFO en CEO liet hij samen met zijn collega’s het bedrijf groeien van vijftien naar tachtig miljoen euro omzet met rendementsbehoud.

Daarnaast begeleidde hij het familiebedrijf in de overdracht van de tweede naar de derde generatie. “Gebruik maken van interimmers heeft ten onrechte soms een negatieve bijsmaak. Dat is niet zo snel als een interimmer tijdelijk ingezet wordt om een ‘lege plek’ invulling te geven, maar wel als het gaat om een langer durende opdracht zoals bij een reorganisatie. De weerstand ontstaat dan vaak binnen het team omdat zij bang zijn voor de toekomst, wellicht angst hebben hun baan te verliezen of zich gepasseerd voelen.”

Portret Jochem Langenhuijzen

“Het enige belang van de interimmer is zijn rol een goede invulling geven die tot de gewenste resultaten leidt”

Jochem Langenhuijzen, directeur-eigenaar De Ondernemingswaarde BV

Langenhuijzen stelt dat Ondernemingswaarde BV dit fenomeen tackelt door naast het leveren van een interimmer ook een adviseur toe te voegen. “De interimmer is functioneel, de adviseur heeft een helicopterview. Deze heeft periodiek overleg met de interimmer en het managementteam over verbeteringen binnen de organisatie. Door deze werkwijze wordt de komst van een interimmer niet gezien als aanval, maar als aanvulling en dat is precies de bedoeling. Een interimmer kan immers zijn werk alleen goed doen als alle neuzen dezelfde kant op staan, iedereen hetzelfde doel heeft.”

De voordelen van een interimmer zijn evident: “Een frisse blik, geen belang binnen de organisatie en veel ervaring in de werkzaamheden waar hij/zij voor ingehuurd wordt. Het enige belang van de interimmer is zijn rol een goede invulling geven die tot de gewenste resultaten leidt.”

“De interimmer is functioneel, de adviseur heeft een helicopterview”

Inbedding monitoren

Hoe lang een interimkracht bij een organisatie aan het werk is, verschilt per opdracht. “Als iedereen hetzelfde doel en dezelfde ambitie heeft in een team, is de opdracht afgerond zodra het team of de organisatie het zelf verder op kan pakken. De communicatie daarin is cruciaal. Als het een interimmer van ons is, monitoren we de organisatie nog maanden daarna om er zeker van te zijn dat de inzichten en het beoogde doel ook werkelijk ingebed zijn in de organisatie. Zonder monitoring zie ik toch vaak gebeuren – vooral bij een verandertraject of reorganisatie – dat de implementatie achterwege blijft of wegzakt en in de vergetelheid raakt. Dan is de moeite voor niets geweest en zo willen wij niet werken. De naam van ons bedrijf is niet voor niets De Ondernemingswaarde. Ons doel is werkelijk waarde toevoegen aan de organisatie.”

Organisatiedoelen behalen

Langenhuijzen stelt dat de werkwijze van De Ondernemingswaarde zorgt voor het behalen van de gestelde organisatiedoelen (KPI’s). “Valkuilen maken we inzichtelijk en in een lerende organisatie moeten resultaten altijd meetbaar zijn. Dat is belangrijk omdat de organisatie investeert in het oplossen van een probleem en zij dan ook wil weten wat het rendement is. Dat kan een financieel rendement zijn, maar bijvoorbeeld ook een grotere tevredenheid.”

“Het gaat ons altijd om het toevoegen van waarde”

Sparren over optimalisatiestappen

De Ondernemingswaarde BV kan ook ingezet worden als sparringpartner voor DGA’s. “Zij ervaren soms dat er te weinig mensen zijn om mee te overleggen over optimalisatiestappen voor hun organisatie. Is wat zij voor ogen hebben ook haalbaar? Onze sparring- en adviserende rol kan dan uitmonden in plaatsing van een interimkracht, maar dat hoeft niet persé. Het gaat ons altijd om het toevoegen van waarde. Wij willen een meerwaarde kunnen bieden voor de ondernemer, het inzetten van een interimmer kan een middel zijn, maar dat is zeker niet het doel.”

Uniek coachingprogramma

In januari start De Ondernemingswaarde BV met een uniek coachingprogramma voor DGA’s. U gaat als ondernemer bouwen aan uw eigen onderneming. Een jaar lang krijgt u intensieve begeleiding van Jochem Langenhuijzen en Bram Ronnes (Oud Olympiër en voormalig Technisch Directeur van de Nederlandse Volleybalbond).

Rendementsverbetering staat centraal, maar u krijgt ook meer inzicht in uw stijl van ondernemen. Er kunnen tien DGA’s uit het midden- en grootbedrijf deelnemen. Juist deze unieke samenwerking leidt tot extra lerend vermogen. Bovendien krijgt u zo nog beter inzicht in alle mogelijkheden en onmogelijkheden door het behandelen van eigen praktijkvoorbeelden uit de topsport en topondernemingen. Dit unieke coaching programma DGA opent een nieuwe wereld voor u als ondernemer.

Het omvat onder andere:

– Een intensief trainingsprogramma van 12 dagen

– Per kwartaal een training door Bram en Jochem aan de tien DGA’s met de focus op waardecreatie en teamprestatie, gericht op uw eigen onderneming

– Per kwartaal een dag begeleiding door Bram en Jochem in uw eigen bedrijf

– Vier bedrijfsbezoeken bij deelnemende ondernemingen. Samen met de andere ondernemers bespreken we de pijnpunten, maar óók de succesfactoren om van elkaar te leren

– U kunt 24/7 bij Jochem en Bram terecht met vragen en/of opmerkingen

Samen met de DGA’s spelen we de finale op Papendal en de beste onderneming ontvangt een Trofee!

Next article