Home » Logistiek » Containers efficiënter vervoeren
Efficiëntie

Containers efficiënter vervoeren

Containers sneller van Rotterdam naar regio Venlo en verder vervoeren staat centraal in het TNO demonstrator-project.

Geschreven door Geert Struiksma

Hoe vervoeren we zo efficiënt mogelijk containers van de Rotterdamse haven naar regio Venlo? Die vraag staat centraal in een door TNO georganiseerd demonstrator-project op de goederenstroom corridor Rotterdam-Noord-Limburg. De ketenpartners zijn blij met de resultaten.

CEVA is één van de wereldwijd grote spelers op het gebied van contract logistics en freight management. Voor een van haar klanten, een wereldwijde producent van audio en video producten voor de consument, verzorgt CEVA de container opslag en doorvoer van producten richting haar eindklanten.

“Goederen die aankomen in de Rotterdamse haven willen wij natuurlijk zo snel mogelijk bij onze klanten brengen. De corridor Rotterdam-Noord-Limburg is daarin een belangrijke schakel.

Logistiek efficiënter inrichten

De bijzondere projectaanpak van TNO en de samenwerkende partners in de keten bood ons een mooie kans om te kijken of het vervoer efficiënter kan door betere en betrouwbare informatie over de planning en verwachte aankomsttijden van containers met elkaar te delen.

Dat maakt dat wij het beschikbare personeel en de opslagcapaciteit beter kunnen plannen en onze eindklanten nog beter van dienst kunnen zijn”, aldus Bart Hammen, Site Manager van CEVA. Siem van Merriënboer was namens TNO verantwoordelijk voor dit projectonderdeel. “Ons doel was om te kijken hoe we door het delen van data de logistiek efficiënter kunnen inrichten.

De winst is dat we in eerder stadium een accurate inschatting van de verwachte workload kunnen maken, wat leidt tot een efficiënte resource planning.

Via diverse voorbeelden uit de praktijk laten we zien dat data delen loont. We selecteerden spelers in de keten en bepaalden welke data we nodig hadden om het logistieke proces te verbeteren.” CEVA: “Wij wilden graag weten wanneer containers die vrijgegeven zijn in de haven van Rotterdam beschikbaar komen voor opslag en doorvoer, zodat we accurate voorspellingen kunnen geven aan onze klant over wanneer de apparatuur in de winkels verwacht kan worden”.

Siem van Merriënboer: “Om dat goed te kunnen doen, bouwden we in samenwerking met de ketenpartners BCTN Venray en CEVA Logistics een demonstratiemodel. Iedere partij heeft zo zijn eigen eisen en wensen en stelt terecht de vraag: What’s in it for me? We gebruiken datakoppelingen om real-time data van de bedrijven te benaderen. Door de data slim te combineren en te verreiken ontstaat het gewenste inzicht in containertransport.

Vertrouwen in data

Bedrijven moeten wennen aan data delen en vertrouwen krijgen in het feit dat verder niemand de data kan inzien. Een demonstrator biedt vertrouwen en maakt de winst voor alle betrokkenen inzichtelijk. Onze winst is dat we in eerder stadium een accurate inschatting van de verwachte workload kunnen maken, wat leidt tot een efficiënte resource planning. Dit is van cruciaal belang voor een sales driven orderprofiel.

Een demonstrator biedt vertrouwen en maakt de winst voor alle betrokkenen inzichtelijk.

Zowel voor operationele efficiency als ook de operationele performance die voor onze partner natuurlijk van elementair belang is”, vertelt Hammen. “Er zijn nog stappen te maken”, vertelt Van Merriënboer. “Als je transparant bent en betrouwbare data deelt, kun je veel strakker gaan plannen. Dan heb je wel de data van alle partijen in de keten nodig.

In het huidige demonstratiemodel is de containerterminal in de haven van Rotterdam nog een blackbox. Als een terminal zich ook bij het consortium aansluit, kunnen we het inzicht in de doorlooptijd van containers op de corridor Rotterdam-Noord-Limburg nog beter voorspellen.”

Next article