Home » Logistiek » Trends in de supply chain
Trends

Trends in de supply chain

De wereld verandert. En de supply chain ontwikkelt net zo hard mee. Hoe moeten bedrijven in de keten hierop inspelen en hoe optimaliseren we de keten? Vier experts geven hun visie.

Geschreven door Marjolein Straatman

avatar

Jack van der Veen

Voorzitter van Vereniging Logistiek Management

EXPERT 1

“In de logistiek zijn veel slimme professionals werkzaam. Niettemin ontbrak vooralsnog een classificatie en kon iedereen zichzelf expert noemen. Deels om structuur aan te brengen, werd het zogeheten Logistics & Supply Chain Management – platform ontwikkeld.

Het betreft een classificerings- en registratiesysteem waarin professionals hun niveau kunnen identificeren en registreren. Na hun inschrijving volgt een evaluatie op basis van de criteria onderwijs, relevante werkervaring en mate van kennisonderhoud. Op basis van de antwoorden bij inschrijving wordt duidelijk op welk van de vier niveaus iemand zich bevindt.”

Kennis en competenties

“Een registratie zegt dus iets over waar logistiek professionals staan in hun loopbaan en het vertelt hen ook welke (soort) opleiding is vereist om een niveau te stijgen. Kort gezegd ontstaat er meer transparantie en spelen we bovendien in op de noodzaak tot Leven Lang Leren. Het is nodig ook.

In de wereld van logistiek en supply chain is het heel normaal om ontzettend hard te werken maar komt het er bij veel mensen niet van om zich daarbuiten nog bezig te houden met kennisontwikkeling. En dat terwijl de zich alsmaar ontwikkelende branche daar wel om vraagt.

Er is een groeiende vraag naar goed opgeleide mensen. Het LSCM-systeem moedigt geregistreerden aan om door te leren en kan fungeren als stok achter de deur bij mensen die hogerop willen om de vakkennis bij te spijkeren. Voor werkgevers is het een handige tool om erachter te komen wat voor vlees ze in kuip hebben of krijgen.”

Doorgroeimogelijkheden

“Logistiek en supply chain worden voor veel organisaties steeds belangrijker in hun bedrijfsvoering. Optimalisatie in de hele keten is essentieel. Ik zie het LSCM-systeem ook als een instrument in die optimalisatie en als een standaardisatie voor verbetering.

We hopen daarnaast dat het de doorgroeimogelijkheden toont voor mensen die iets minder van logistiek en supply chain weten, zoals leerlingen op middelbare scholen.”


avatar

Martijn Siebrand

Programmamanager Supply Chain Finance bij TKI Dinalog

EXPERT 2

“Supply chain finance (scf) gaat over het optimaliseren van de financiering tussen bedrijven en het integreren van financiële processen tussen klanten, leveranciers, logistieke en financiële dienstverleners.

Veel bedrijven bieden momenteel reverse factoring aan. Hierbij koopt een externe financierende partij zoals een bank de vordering nadat een leverancier de goederen heeft geleverd. De leverancier ontvangt binnen vijf tot zeven dagen zijn geld, in plaats van over negentig dagen of zelfslater.”

Financiële processen

“Steeds meer multinationals bieden deze vorm van ketenfinanciering aan. Een andere ontwikkeling is het Betaalme.nu-initiatief waarin multinationals en corporates zich committeren aan een betalingstermijn van dertig dagen aan het mkb.

Wie een scf-aanbod krijgt, moet zich altijd afvragen wat in zijn geval de beste financiering is met de bijbehorende voor- en nadelen. Een vraag die nu speelt, is hoe ook de tweede en derde leverancier in de supply chain zo veel mogelijk kunnen profiteren van ketenfinanciering.

In de voorfinanciering verlopen de financiële processen nog niet optimaal en dat levert risico’s op. Om optimaal (samen) te werken is transparantie nodig op zowel fysiek als financieel vlak. Als we exact weten wanneer wie welk product levert en of dat al is betaald, dan kunnen we zien waar in de supply chain er eerder financiering vereist is.”

Blockchain

“Blockchain is een technologie die die transparantie biedt. Zie het als een decentraal en digitaal grootboek, met transacties in een netwerk waarop wereldwijd duizenden computers zijn aangesloten. Iedereen die is aangesloten kan op hetzelfde moment dezelfde informatie inzien, in een gesloten of open omgeving.

Van een schip dat uit China naar Nederland vaart ziet iedereen wat er in welke container zit en welk deel van de lading al is betaald. Ook smart contracts die bedrijven sluiten, en die handelingen en betalingen automatiseren, kunnen erin worden opgenomen. Zo verdwijnt ruis in communicatie en treedt er meer efficiëntie op.”


avatar

Arthur van Dijk

Voorzitter Transport & Logistiek Nederland

EXPERT 3

“Binnen de supply chain spelen een aantal belangrijke trends die consequenties hebben voor bedrijven. Zo is het niet vanzelfsprekend meer dat Nederland fungeert als de poort naar Europa. Daarnaast brengen technologie en data ongekende mogelijkheden met zich mee.

De consument wordt steeds veeleisender en de opkomst van supply chain finance betekent een heel andere manier van denken in financiën. Ook kan de fysieke stroom steeds meer worden losgekoppeld van financiële en informatiestromen in de supply chain.

Dit betekent dat er nieuwe services kunnen ontstaan en dat iemand niet meer per se eigenaar van een product of transportmiddel hoeft te zijn om ook deel uit te maken van de logistieke keten. Er zijn veel kansen voor nieuwe toetreders.”

Transport en logistiek  

“Deze trends en ontwikkelingen zorgen ervoor dat organisaties in de supply chain zich soms moeten herbezinnen op hun eigen toegevoegde waarde, plus dat ze al bezig moeten zijn met toekomstige ontwikkelingen en hun eigen rol daarin.

Duidelijk is dat het online koopgedrag van de consument transport en logistiek op zijn kop zet; denk alleen al aan het enorme aantal bestelbusjes en warehouses dat is vereist en in de toekomst nog nodig zal zijn.

Op dit moment maken organisaties nog hun eigen planning maar het is heel reëel dat binnenkort data zo wordt gedeeld dat anderen die planning overnemen om zodoende optimalisatie in de keten te bereiken.”

Transparant zijn

“Organisaties moeten zelf ook bijdragen aan die optimalisatie. Dat doen ze door eerst de eigen bedrijfsprocessen op orde te hebben. Horizontaal moet er een naadloze samenwerking zijn met externe instanties, zoals de douane. Verticaal geldt hetzelfde voor opeenvolgende schakels.

Data delen en transparantie zijn hierbij een must. Zo kunnen opdrachtgever en –nemer kijken in hun beider processen, bijvoorbeeld het proces in de fabriek en het logistieke. Koppelbare systemen moeten ervoor zorgen dat er een betere verbinding ontstaat. Dat vereist guts maar heeft wel de toekomst.”


avatar

Jan Fransoo

Professor of Operations Management and Logistics TU Eindhoven

EXPERT 4

“Er spelen op dit moment veel ontwikkelingen in technologie die een grote invloed hebben en krijgen op de supply chain. In robotisering bijvoorbeeld, zijn grote stappen gemaakt waarmee flexibilisering is bereikt.

Vroeger waren robots nog niet in staat ingewikkelde logistieke handelingen te verrichten, zoals het vastpakken van pakketjes met verschillende afmetingen. Inmiddels kunnen ze in een warehouse niet alleen de buitendoos van artikelen vastgrijpen maar ook de individuele en kleinere pakjes daarin. Automatisering en flexibilisering zijn niet langer tegengesteld.”

Transporttechnologie

“Dat Nederland sterk is in robotica heeft verschillende voordelen. Het biedt organisaties toegevoegde waarde en is goed voor onze concurrentiepositie. Daarnaast kunnen we 24/7 flexibel zijn, wat minder het geval is met mensenhanden.

Een andere ontwikkeling in logistieke technologie is dat er steeds meer data beschikbaar zijn. Ze geven ons meer inzicht in de status van de supply chain. Met data is onder meer wereldwijd te voorspellen wanneer onderdelen van een transportmiddel kapot gaan, waardoor reserve-onderdelen veel efficiënter kunnen worden ingezet.

Een derde technologie waarvan mogelijk veel kan worden verwacht is autonoom rijden. Platooning, het rijden van elektrisch verbonden vrachtwagens in een trein, moet ook efficiëntie opleveren.”

Goed personeel

“Hoge verwachtingen zijn er daarnaast van de combinatie tussen nieuwe technologieën en het delen van assets. Een bekend voorbeeld hiervan is Über. Naar mijn verwachting komen er ook door Über-geïnspireerde partijen in de supply chain bij. Het neemt nog enige tijd in beslag voor verschillende vormen van supply chain-technologie op grote schaal zijn ingevoerd. De vraag is wel wat het uiteindelijke business model zal zijn.

Voor organisaties in de logistieke keten is het van belang om goed personeel aan te nemen. Sommige kiezen voor hoogwaardige krachten met een achtergrond in IT en logistiek ingenieurs. Ze zijn hard nodig om in de toekomst goed met nieuwe technologieën om te kunnen gaan.”

Next article