Skip to main content
Home » Maritiem Nederland » Nederland waterland
Maritiem Nederland

Nederland waterland

Nederland: het land waar de jachtbouw en watersport zijn ontstaan. In het kielzog van de bloeiende handelsvaart ontstond in de VOC-tijd in de 16e en 17e eeuw een constante vraag naar grotere en snellere schepen. Veelal waren dat zogenaamde spiegelretourschepen die ook wel jacht genoemd worden. Welgestelden lieten vervolgens ook jachten bouwen enkel en alleen voor vermaak. Tot dan toe waren schepen namelijk alleen bestemd voor vervoer, visserij of oorlogsvoering.

In de 19e eeuw ontstonden de eerste watersportverenigingen. De watersport groeide vervolgens, vooral met kanovaren en roeien. In navolging daarvan kwamen de eerste watersportbedrijven. Zij richtten zich op de bouw en onderhoud van boten en boden tevens de mogelijkheid om bij hun bedrijf af te meren. 

De elk-weer-boot

In de loop van de 20e eeuw kwam de watersportsector pas echt tot grote wasdom. Het welvaartsniveau steeg en op vakantie gaan en recreëren in de natuur deden hun intrede. De kruiser – ook wel de elk-weer-boot genoemd – was mateloos populair in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Vanwege de kajuit was een langer verblijf aan boord goed mogelijk en vierden veel Nederlanders vakantie op hun boot. 

Aan het eind van de vorige eeuw ontstond een ware sloepenrage, die tot op de dag van vandaag voortduurt. De sloep – een open, kleine boot die makkelijk te varen is – is nog steeds razend populair, zeker bij de nieuwe generatie watersporters. Maar ook de actieve watersporten zoals surfen, kiten, suppen en wakeboarden zitten flink in de lift. Nederland is en blijft een echt waterland. Overal waar je kijkt en komt, zie je water. Sloten, rivieren, meren, plassen, kanalen en zeeën. Er is maar liefst ruim 4.500 km vaarweg voor watersporters in Nederland. Dat betekent dat we de grootste watersportdichtheid hebben van de hele wereld.

Elektrisch varen

Anno 2024 is de watersport- en jachtbouwsector een bedrijfstak die continu innoveert. Naast alle verplichte stappen om zo schoon en transparant mogelijk te produceren in de gehele keten, nemen ondernemers aanvullend ook hun verantwoordelijkheid in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is de energietransitie een grote uitdaging: hoe schakelen we over van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare brandstof? Nu al wordt gebruik gemaakt van alternatieve biobrandstoffen en ontwikkelt elektrisch varen zich in een steeds sneller tempo. Daarnaast kijken watersport- en jachtbouwondernemers naar methoden om het productieproces efficiënter, schoner en duurzamer te maken. Denk daarbij aan ontwikkelingen op het gebied van 3D printen. Ook jachthavens werken aan innovatieve oplossingen. De koeling van warmtepompinstallaties wordt bijvoorbeeld verwerkt in de damwand van de haven. Steigers uit gerecycled materiaal zijn al jaren beschikbaar en worden meer en meer toegepast.
Daarnaast gebeurt het installeren van zonnepanelen op jachthavens op grote schaal. 

90 jaar HISWA

Onlosmakelijk verbonden met de watersport in Nederland is HISWA. Dit merk bestaat al ruim 90 jaar: in 1932 richtten enkele watersportondernemers de Nederlandsche Vereeniging voor Handel en Industrie op het gebied van de Scheepsbouw en de Watersport (HISWA) in Amsterdam op. Vanaf 1933, toen de eerste HISWA-tentoonstelling in de RAI werd gehouden, was HISWA het middelpunt van de watersportontwikkelingen. Samen met ANWB en het Koninklijk Nederlands Watersportverbond streefde HISWA naar betaalbare vrijetijdsbesteding en toegankelijke vaarwegen. HISWA groeide uit tot een A-merk in de watersport en staat voor zorgeloos varen, met standaard algemene voorwaarden en een geschillenregeling voor aangesloten bedrijven. In 2020 fuseerde HISWA met RECRON tot HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie.
Ga voor meer informatie naar www.hiswa.nl

Next article