Skip to main content
Home » Maritiem Nederland » Onze campagnepartners
Maritiem Nederland

Onze campagnepartners

De campagne ‘Maritiem Nederland’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

HISWA 

HISWA waakt voor haar leden en uiteraard hun klanten om ervoor te zorgen dat de watersportinfrastructuur continu wordt verbeterd. Denk maar eens aan de aanleg van aquaducten of de realisatie van nieuwe vaarroutes. Maar ook zorgpunten zoals de snelle groei van woekerende waterplanten of het spelen met waterpeilen worden adequaat opgepakt en besproken met de verantwoordelijke overheden. Watersportondernemers en watersporters hebben immers beide belang bij kwalitatief vaarwater. 

Nederlands Loodswezen 

Nederlands Loodswezen is een organisatie die bijdraagt aan het veilig en vlot afhandelen van het scheepvaartverkeer. Onze voornaamste taak is het jaarlijks loodsen van de meer dan 90.000 loodsplichtige zeeschepen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. Hiervoor zijn we 24 uur per dag inzetbaar onder alle weersomstandigheden. Onze ervaring gaat al vierhonderd jaar terug. Vier eeuwen van historische momenten en tradities waar de Nederlandse scheepvaart rijk aan is. 

Vissersbond 

De Nederlandse Vissersbond is een belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers, eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij. Onze dienstverlening is gericht op de duurzame ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen (leden). Wij bieden onze leden professionele en betaalbare diensten en producten, afgestemd op hun specifieke behoeften. Dat is onze missie. 

In-Cite  

IN-CITE is uw samenwerkingspartner voor promotie, vergroening en digitalisering in de binnenvaart. Wij werken toegewijd aan het bevorderen van duurzame binnenlandse navigatie, het stimuleren van communicatie en promotie, het bevorderen van innovatie, het omarmen van geavanceerde technologie, en het bieden van expertise met betrekking tot milieu, werkgelegenheid en onderwijs. 

Logistics Overijssel 

Logistics Overijssel is een samenwerkingsverband en netwerkorganisatie voor vitale logistiek in Overijssel. We zijn de schakel tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Logistics Overijssel wordt ondersteund door de Provincie Overijssel. 


Next article