Skip to main content
Home » Ontwikkelingen » Zorgexpert Maik Moermans: “Vraag naar zorgvastgoed neemt toe”
Investeren

Zorgexpert Maik Moermans: “Vraag naar zorgvastgoed neemt toe”

Verzorger helpt oude man met wandelrekje in zorgtehuis
Verzorger helpt oude man met wandelrekje in zorgtehuis
Foto: Shutterstock

De verzorgingstehuizen die we lange tijd kenden, gaan grotendeels verdwijnen. Daardoor neemt de vraag naar zorgvastgoed verder toe, zegt zorgexpert Maik Moermans.

Er is een schrijnend tekort aan zorgvastgoed in ons land: kleinschalige appartementen en suites voor ouderen boven de 65 jaar die bijvoorbeeld door ziekte niet meer in staat zijn om zelfstandig thuis te wonen.

Capital Value, specialist op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt, berekende dat in 2017 een record aan kapitaal werd geïnvesteerd in zorgvastgoed door zowel private als institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen. Die investeringen zullen de komende jaren naar verwachting verder stijgen. De belangrijkste reden daarvoor is de demografische ontwikkeling (vergrijzing) in Nederland en de daarbij behorende zorgbehoefte. Ondanks deze stijging blijft de behoefte aan zorgvastgoed schrikbarend groot, constateert Moermans.

Er is een schrijnend tekort aan zorgvastgoed in ons land

Maik Moermans

Falende overheid

Moermans, als zorgvastgoedontwikkelaar zelf actief op de vastgoedmarkt, noemt het falend overheidsbeleid als belangrijkste reden dat er onvoldoende zorgvastgoed in Nederland voorhanden is. “Ook de samenleving zou zich het lot van ouderen meer moeten aantrekken”, zegt hij.

“Het is te gek voor woorden dat zij, vaak na een hardwerkend leven, letterlijk op straat staan omdat zij of hun partner niet meer in staat zijn om goed voor zichzelf te zorgen. Waar moeten zij naar toe? Passende woonruimte met de daarbij vereiste zorg ontbreekt in veel gevallen. Ik vind dat schandalig. Dat kan en mag niet in een welvarend land als Nederland.” Hij legt uit dat woningcorporaties, particuliere instellingen en beleggers zich de laatste jaren in toenemende mate toeleggen op de ontwikkeling van zorgvastgoed. “Toch blijft het aanbod ver achter bij de vraag.

Overal in Nederland

Moermans: “De vraag naar zorgvastgoed is overal in Nederland groot. Zowel in steden als in de provincie en op het platteland. Niet alleen in de Randstad, ook in Limburg en Groningen is die vraag explosief groeiende. Dan moet je denken aan kleinschalige appartementencomplexen die gesitueerd zijn op, voor ouderen, goed te bereiken locaties. In de buurt van winkels en andere voorzieningen.”

Eisen

Er worden hoge eisen gesteld aan de ontwikkeling van zorgvastgoed, zegt Moermans. “Veiligheid, hygiëne, flexibiliteit en comfort staan centraal, maar ook duurzaamheid is erg belangrijk. Dat vertaalt zich in de keuze van bouw- en constructiematerialen en energiezuinigheid. Ook circulair bouwen komt steeds meer in zwang. Goede isolatie, deursluizen, LED-verlichting en energie uit hernieuwbare bronnen zijn criteria die bij de realisatie van zorgvastgoed worden gehanteerd. Ze dragen in grote mate bij aan een goed woon- en leefklimaat.”

Veiligheid, hygiëne, flexibiliteit en comfort staan voorop

Moermans zegt dat al deze zaken opgeteld de gebruikskwaliteit van zorggebouwen ten goede komen en het hergebruik bij leegstand bevorderen. “Daardoor kan de waarde van investeringen in zorgvastgoed langer op peil blijven of zelfs toenemen.”

Hoogwaardige zorg

Zorgvastgoed wordt vaak gerealiseerd in bestaande (historische) panden. Het moet een eigen karakter hebben en huiselijkheid uitstralen. Mensen moeten er zich ook echt thuis voelen, aldus Moermans. “Ouderen met een zorgindicatie worden omringd door professionele zorgpartners, waardoor het hen aan niets ontbreekt. Kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en hoogwaardige zorg- en dienstverlening staan daarbij centraal. Door de inzet van kleine gespecialiseerde zorgteams wordt maximale aandacht voor de bewoners in combinatie met een hoge mate van efficiency bereikt. Dat maakt zorgvastgoed uniek en onderscheidend.”

Next article