Skip to main content
Home » Veiligheid » Werken met gevaarlijke stoffen: ‘Mensen moeten veilig de dag beginnen en veilig thuiskomen’
Sponsored

In veel sectoren wordt gewerkt met uiteenlopende chemicaliën. Die zijn nodig voor bijvoorbeeld bouw- of infraprojecten, maar gebruik ervan is niet zonder risico. Hester Vervloet en Theo Baggerman vertellen over het belang van veiligheidsbeleid.  

De respectievelijk HR directeur en KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) manager van Dura Vermeer vertellen hoe er steeds meer aandacht is voor veiligheid in onder andere de bouw- en infrasector. Baggerman: “Mensen kijken steeds kritischer naar veiligheidsbeleid.” Vroeger was de modus anders. Vervloet: “Mensen stelden minder vragen over veiligheid. Nu moet het echt een kernwaarde van je werkcultuur zijn.”  

Veiligheid voorop 

De reden voor die verschuiving is te verklaren volgens Vervloet. “Veel van het werk met gevaarlijke stoffen begon zonder gedegen voorkennis van lange termijneffecten. Nu werken we met veel chemicaliën al tientallen jaren. We zien daarom wat lange termijneffecten op de gezondheid van mensen zijn. We realiseren ons nu beter dat we verantwoorde keuzes ten aanzien van veiligheid moeten maken.” 

Dat begint bij bewustwording en het verspreiden van kennis. “Trainingen helpen professionals verantwoord te laten werken met gevaarlijke stoffen, net als applicaties en kennisbanken”, zegt Vervloet. Die moeten wel gebruiksvriendelijk en laagdrempelig zijn. “Men moet niet te veel tijd kwijt zijn aan het uitvogelen van hoe een applicatie werkt.” 

Een centraal digitaal overzicht van gevaarlijke stoffen 

Toxic is zo’n applicatie, waarin gecontroleerde en actuele informatie over chemische producten te vinden is. In Toxic wordt daarnaast het wettelijke verplichte stoffenregister met bijbehorende communicatie van de werkplekinstructiekaarten voor de werkvloer onderhouden en bijgehouden. Organisaties die met chemicaliën werken, kunnen Toxic gebruiken en integreren in hun eigen werkwijzen. 

Toxic is een centrale standaard voor organisaties. “In overleg met vele branchegenoten door de hele keten heen, dus leveranciers, maar ook partijen als BAM, Heijmans, Bouwend Nederland en wijzelf, proberen we een uniforme werkwijze te creëren voor het veilig werken met chemicaliën”, aldus Baggerman.  

Via Toxic worden informatie over chemicaliën en registratie van stoffen gecentraliseerd. Voorheen gebeurde dat decentraal. Baggerman: “Dat betekende dat iedere leverancier de juiste documentatie moest aanleveren over de stoffen die je afneemt. Nu kun je al die informatie zelf vinden in Toxic. Klanten kunnen zelf aangeven met welke producten zij werken, waarna de redactie van Toxic alle benodigde informatie opvraagt bij de leverancier en deze controleert op juistheid en volledigheid.” 

Baggerman noemt een recent voorbeeld van het toepassen van Toxic voor purschuim. Dat is te gebruiken voor het dichten van bijvoorbeeld naden, kieren en gaten tussen vloeren, en het bevestigen/afdichten van deurkaders en raamkozijnen. Voor het gebruik van purschuim moet je trainingen gevolgd hebben. Dat komt doordat bij purschuim di-isocyanaten vrijkomen. Inademing daarvan kan voor ernstige reacties zorgen, bijvoorbeeld astma. Bij een nieuw type purschuim komen die stoffen niet vrij. Je hoeft er daarom geen training voor te volgen. Maar het mengsel wordt langzamer hard.  

“In Toxic vind je informatie over hoe je werkt met ‘traditioneel’ purschuim en welke training daarvoor nodig is, maar je kunt ook zien of een alternatief purschuim wellicht beter past bij jouw situatie. En staat een product waar je vragen over hebt nog niet in de database? Dan zijn de mensen van Toxic altijd bereid om met je mee te denken en helpen je om de beste en veiligste keuze te maken voor jouw project.”   

Samen werken aan veiligheid  

Het samen werken aan veiligheid is noodzakelijk. Vervloet: “Natuurlijk wil je allemaal de beste projecten scoren. Maar op veiligheid concurreer je niet. We moeten het samen beter doen en dezelfde taal spreken. Dat is niet altijd makkelijk, maar mensen moeten veilig de dag beginnen en veilig thuiskomen.”  

Medewerkers moeten veiligheidsbeleid ook uitdragen. Vervloet: “Al tijdens de onboarding moeten medewerkers geactiveerd worden om te praten over veiligheid. Help elkaar en spreek elkaar aan.” Baggerman: “Laat personeel zien wat veiligheid op het werk inhoudt en zet ze aan tot handelen. Wat leren we samen? Zet daarnaast veiligheidshelden in het zonnetje en beloon uitzonderlijk veiligheidsgedrag!”  

Hester Vervloet

HR directeur
Dura Vermeer

Theo Baggerman

KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) Manager
Dura Vermeer 

Next article