Home » Vrouwen in Business » Diversiteit en inclusiviteit door iedereen in zijn kracht te zetten
Sponsored

Diversiteit krijgt binnen steeds meer bedrijven aandacht. Dat geldt ook voor Fresenius Kabi, dat hier daadwerkelijk een speerpunt van maakte en daar nu de vruchten van plukt. 

Fresenius Kabi maakt onderdeel uit van de Fresenius Group, een wereldwijd opererend bedrijf in de healthcare sector met meer dan 300.000 werknemers. Het is onder meer gespecialiseerd in levensreddende medicijnen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. 

Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn principes die volledig zijn geïntegreerd in de interne werkprocessen bij Fresenius Kabi. “We kregen dat voor elkaar door vol in te zetten op werkplezier en te selecteren op persoonlijkheidskenmerken”, zegt Miranda Heining, General Manager België en Nederland. Het beleid heeft ervoor gezorgd dat de man/vrouw-verhouding op de managementposities nu vrijwel in balans is. Volgens Heining lukte dat niet door bewust meer vrouwen aan te nemen, maar is het een resultaat van beleid dat is bedoeld om iedereen in zijn kracht te laten staan. We zijn ervan overtuigd dat een bespreekbare dialoog rond work-life balans ervoor zorgt dat dit leidt tot meer efficiëntie en gemotiveerde medewerkers. Ook dat zien wij als onderdeel van onze visie ‘Caring for life’.” 

Mensen zijn blij om bij ons te werken

“Dat betekent allereerst dat je veel oog hebt voor ieders wensen en behoeften”, vertelt Heining. “We gaan bijvoorbeeld enigszins flexibel om met werktijden, en dat is vandaag de dag voor iedere werknemer een aantrekkelijke optie. Zo zijn er nog wel meer wensen waar je binnen bepaalde mogelijkheden rekening mee kunt houden, en doordat wij dat doen, zie je dat mensen blij zijn om bij ons te werken.” 

Een andere manier om ieders kwaliteiten optimaal tot zijn recht te laten komen, is het indelen van werknemers in teams op basis van persoonlijkheidskenmerken, zoals dominantie, creativiteit, sociaal gedrag en analytisch vermogen. Daarvoor gebruikt Fresenius Kabi DISC-profielen. De bedoeling is om zo de teamdynamiek te optimaliseren. “Je ziet dat dit goed is voor de samenwerking, de sfeer, de communicatie en het begrip voor elkaar”, aldus Heining. 

Maatschappijbrede positieve impact

Deze manier van werken blijkt ervoor te zorgen dat de teams op al die vlakken diverser en inclusiever zijn geworden. Heining: “Omdat we hierdoor ook beter in staat zijn om te werken aan onze verschillende maatschappelijke doelstellingen, kan je zeggen dat onze werkwijze zelfs een maatschappijbrede positieve impact heeft. We merken dat sollicitanten en werknemers op zoek zijn naar een job die er toe doet. Door blijven na te denken over alle bovenstaande topics, zijn wij ervan overtuigd ook in de toekomst onze positieve flow te blijven behouden waarin de werknemer centraal staat.” 

Miranda Heining

General Manager België en Nederland

Next article