Skip to main content
Home » Vrouwen in Business » Topvrouwen bij Bayer Crop Science aan de slag met diversiteit en inclusie: leiders en medewerkers spelen belangrijke rol 
Sponsored

Ildem Bozkurt, nu Head of Vegetable Seeds Commercial Operations Region EMEA & APAC, werkt al bijna dertig jaar bij Bayer. In drie decennia heeft ze de dialoog over diversiteit en inclusie zien ontwikkelen.

Inclusie omvat gelijkheid in gender én culturele achtergrond 

Deze dialoog is belangrijk, want er is nog geen gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de landbouwsector. “In de wetenschappelijke tak van de sector en op het gebied van innovatie zien we een steeds gelijkere verdeling tussen mannen en vrouwen, maar dat is anders aan de commerciële kant van het werk”, zegt de van huis uit microbioloog. Maar Bozkurt kijkt verder dan gender. “In mijn carrière ben ik voor verschillende functies naar respectievelijk Turkije, Frankrijk, de VS en nu Nederland verhuisd, terwijl ik van Cypriotische afkomst ben en opgroeide in Wales. Daarin ontdekte ik dat genderongelijkheid slechts een deel is van de diversiteits- en inclusie-uitdagingen. In mijn ervaring is er een gemiste kans geweest in de vertegenwoordiging van verschillende culturen en achtergronden.”


Dat terwijl diversiteit essentieel is in een sector die zich richt op de wereldwijdebevolking. “Diversiteit brengt enorme waarde; we proberen immers de wereld te voeden”, zegt Bozkurt treffend. “Gelijkheid tussen man en vrouw levert te weinig op als bedrijven niet ook vertegenwoordigd worden door mensen van diverse achtergronden, niet slechts andere genders. Dit geldt voor de hele keten, tot aan de consument die we bedienen. We spelen allemaal een belangrijke rol in diversiteit, inclusie en duurzaamheid.” 

Hoe we tot een inclusievere en diverse werkomgeving komen 

Om tot een meer divers en inclusief werkveld te komen moet afgestapt worden van ouderwetse opvattingen en percepties, die Bozkurt in het verleden meer dan eens zag. “Bijvoorbeeld in eerdere commerciële functies, een door mannen gedomineerd terrein, waarbij vrouwen geframed werden: ‘ze is goed in wat ze doet, maar gedraagt zich als een man’ wanneer zij net zo goed of beter presteerde. Binnen bedrijven met dit soort opvattingen is niet doorgedrongen dat diversiteit en inclusie waarde hebben.” Diversiteit en inclusie moeten door leiders gestimuleerd worden binnen de bedrijfscultuur.

“Dit vraagt om een bepaalde openheid binnen bedrijven om nieuwe inzichten te omarmen. Men moet ook goed begrijpen wat we verstaan onder inclusie. Mijns inziens betekent dat niet simpelweg percentages bepalen voor de verhouding man/vrouw of wie welke culturele achtergrond moet hebben. Het gaat om het bieden van gelijke kansen, ongeacht wie of wat iemand is. Dit begrip van inclusie bij leiders stimuleert cultuurverandering in organisaties.” Maar die cultuurverandering moet verder gestalte krijgen door de mensen zelf. Vrouwen moeten bijvoorbeeld ook moed tonen en van zichzelf laten horen. Klagen heeft geen zin, zelf actie nemen wel. Laat van jezelf horen, en blijf je kwaliteiten ontwikkelen om ook te voldoen aan de functie-eisen van je droombaan. Elkaar aanmoedigen is hierin een belangrijk element. En ik zie dat we begonnen zijn vooroordelen weg te nemen en dat vrouwen elkaar stimuleren verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf te ontwikkelen.” 

Stel doelen voor diversiteit en inclusie en vertel het verhaal 

In haar eigen werk ziet ze dat de bedrijfscultuur ook gericht is op diversiteit en inclusie. “Bij Bayer hebben we doelen gesteld ten aanzien van diversiteit en inclusie. Doelen stellen maakt ons oplettend. Het maakt dat we bewust nadenken over het verhaal achter diversiteit en inclusie en dat we dit verhaal willen uitdragen. Dat verhaal is dat iedereen die de juiste houding, vaardigheden en bereidheid heeft, tot grote hoogten kan stijgen. Dat betekent dat je je soms comfortabel moet voelen in een oncomfortabele situatie.” 

“Dat is ook wat een professionele houding omvat. De collectieve som van individuele verschillen, levenservaringen, kennis, innovatie, unieke capaciteiten en talent die onze werknemers in hun werk investeren, vertegenwoordigen niet alleen een aanzienlijk deel van onze cultuur en reputatie, maar ook van het succes van Bayer. Als wereldwijd actief bedrijf hebben we diverse zakelijke perspectieven nodig en de flexibiliteit om met een verscheidenheid aan mensen samen te werken, waar we ook zakendoen. We zien dat in alle gemeenschappen toptalent bestaat en dat onze organisatie inclusief moet zijn om dat diverse talent te benutten. Dit omvat inclusieve processen en gedragingen voor werving, promotie enzovoorts.”

De prangende boodschap van Bozkurt is dan ook: ‘investeer in jezelf.’ “Waarom doe je wat je doet? Waarom wil je een specifieke baan? Welk doel heb je voor jezelf? Zoek een mentor die je helpt de antwoorden te vinden op dit soort vragen en die je helpt te excelleren in een meer inclusieve en diverse omgeving. Want die omgeving komt. Met het juiste leiderschap en bewustwording van mensen over hun eigen rol in het debat komen we tot een diverse en inclusieve omgeving. Ik wil daarin een grote rol spelen en aan het front staan bij bedrijven die met de tijd mee bewegen”, sluit Bozkurt af.

Next article