Skip to main content
Home » Vrouwen in Business » Traditionele denkwijzen passen niet bij een duurzame in Afrika
Sponsored

Een duurzame agrarische sector omvat meer dan alleen groener opereren; een toekomstbestendige agrarische sector omarmt ook diversiteit, inclusie en gelijkheid. Dat betekent dat we af moeten stappen van traditionele opvattingen, zo ook in Afrika. 

Uitdagingen voor vrouwen in de agrarische sector in Afrika 

Inclusie betekent dat we anders durven kijken en doen, en het traditionele en vaak gedateerde plaats laten maken voor nieuwe, moderne inzichten, vindt ook Caroline Chebet Mwika, die onder meer de toevoerketen in Afrika organiseert bij de groentezadendivisie van Bayer Crop Science. “Zo is het voor vrouwen in veel Afrikaanse landen ontzettend moeilijk om landbouwgrond te kopen, omdat zij de middelen ontberen dit te doen. Veelal komt dit voort uit hun traditionele rol als verzorger en moeder van het huishouden, hetgeen ze niet de financiële middelen geeft land te kopen dat veelal in bezit is van mannen. Dat terwijl steeds meer vrouwen wel interesse tonen in het kopen van een stuk land.” 

Vrouwen: de stuwende krachten in Afrikaanse landbouw 

De ‘traditionele’ rollenverdeling tussen man en vrouw komt ook tot uiting in het agrarische werk zelf. “Vrouwen in boerenfamilies in Afrika zijn over het algemeen degenen die de handen uit de mouwen steken om het land te bewerken. Pas bij de verkoop van een overschot aan producten komt de man in beeld. De man wordt namelijk gezien als het hoofd van de boerenfamilie en de werkzaamheden, terwijl de vrouw vaak het harde werk verzet. Dit is een historische opvatting die in meerdere Afrikaanse landen nog steeds erg leeft, maar wel afzwakt.”


Stereotypes die niet meer passen 

Het past bij het stereotype van de boer, zegt ook Caroline. “We hebben het beeld van een man in overall op een tractor of andere machine. De realiteit in Afrika is echter anders. De vrouw werkt hard voor haar familie en verkoopt via haar man overschotten aan derden. Die inkomsten gebruikt ze om haar familie verder te ondersteunen.” Een realiteit die Caroline ook zelf ervoer: “Ik groeide in Kenia op in een boerengezin met tien leden. Als meisje hielp ook ik met de werkzaamheden op het land. Die ervaring heeft me gemaakt tot wat ik nu ben en me in staat gesteld de rol te vervullen die ik nu heb. En ik probeer nu terug te geven aan de boerengezinnen in Afrika en ze te helpen verduurzamen. Bayer kijkt naar hun behoeften en werken met veel partijen samen om zo goed mogelijk en duurzaam in die behoeften te voorzien.”

Next article