Skip to main content
Home » Vrouwen in Business » Verbinding met de volgende generatie onmisbaar voor verduurzaming agrarische sector
Sponsored

Els van Wijk, die bij Bayer’s groentezadendivisie onder meer verantwoordelijk is voor duurzaamheid, digitale strategie en de implementatie hiervan, noemt het moederschap het allermooiste dat er is. De verantwoordelijkheid voor twee jonge dochters, en de wens een gezonde omgeving te creëren waarin zij de beste versie van hunzelf kunnen worden, sterkt haar in de missie bij te dragen aan het verduurzamen van de agrarische sector, voor de volgende generatie en die daarna. 

Wat is de toekomst van de agrarische sector? 

“Voor we kijken naar de toekomst is het belangrijk te kijken waar we nu staan. De situatie nu is dat we steeds meer mensen moeten voeden met steeds minder middelen. Er is minder land beschikbaar voor landbouw, de hulpbronnen van moeder natuur raken op; we stoten te veel uit en de planeet kan ons huidige gedrag eigenlijk niet aan. We proberen daarom nu afspraken te maken met stakeholders wereldwijd, zoals tijdens de recente klimaattop, maar dat is niet eenvoudig. Er staan veel belangen op het spel. De agrarische sector is een groot onderdeel van het klimaatprobleem, maar zijn ook een groot onderdeel van de oplossing. In 2030 willen we klimaatneutraal zijn en in 2050 willen we netto geen broeikasgassen meer uitstoten in de gehele waardeketen.” 


Wat is het belang van het aantrekken van jonge talenten? 

“Duurzaamheid raakt de generaties na ons, net als mijn twee dochters en wellicht diens toekomstige kinderen. De markt is zich bewust dat we moeten verduurzamen om hen een mooie toekomst te bieden. Juist de generaties betrekken die het raakt is zo belangrijk. Zij zijn enorm doelgericht en willen impact maken. Duurzaamheid is enorm belangrijk voor de jongere generaties en ze willen niet aan de zijlijn staan. We moeten samen met hen het evenwicht tussen ‘people, planet en profit’ herstellen. Verbinding met de volgende generaties is cruciaal voor verduurzaming van de sector.” 

Hoe zie jij jouw rol hierin? 

“In mijn rol richt ik me op mensen helpen de beste versie van zichzelf te worden, en daar de juiste omgeving voor te bieden. De passie hiervoor komt enerzijds door het moederschap, maar ook door mijn diepgewortelde drive om mensen te helpen hun talenten te ontwikkelen. Ten aanzien van de jongere generaties ben ik onlangs als vertegenwoordiger van Bayer betrokken geweest bij het Let’s grow together event, georganiseerd door de Dutch Food Week en Groenpact Jongeren Platform, waar ik met studenten en young professionals kennis, ervaringen en ideeën heb uitgewisseld. Ik neem hun input mee naar Bayer en zorg dat hun verhaal wordt verteld, zodat we de juiste acties kunnen ondernemen. Alleen samen maken we de wereld toekomstbestendig, voor deze generatie en de volgende.”

Next article