Skip to main content
Home » Vrouwen in Business » Vrouw is betere ingenieur
ingenieur

Vrouw is betere ingenieur

Vrouwelijke ingenieurs kunnen in potentie sneller carrière maken dan mannelijke ingenieurs, omdat ze een sterkere learning agility hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en HFMtalentindex naar de veranderingsbereidheid bij ingenieurs.

Ingenieurs spelen een cruciale rol in de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen in onze maatschappij. Het omgaan met veranderingen wordt steeds belangrijker. “Wij wilden onderzoeken hoe het met de veranderingsbereidheid en wendbaarheid van ingenieurs staat”, zegt Micaela dos Ramos, voormalig-directeur van KIVI, “Om die reden hebben we de samenwerking met HFMtalentindex opgezocht en zijn we een onderzoek onder onze leden gestart”. Ingenieurs hebben met elkaar gemeen dat ze vooral nieuwsgierig zijn ingesteld. “Ze zijn analyserende puzzelaars; willen dingen uitzoeken”, aldus Dos Ramos. “Dit onderzoek toont aan dat vrouwelijke ingenieurs dat nog beter te gelde weten te maken en wendbaarder zijn dan mannelijke ingenieurs.”

Volgens drs. Jan Meijning, senior organisatiepsycholoog van HFMtalentindex, is het nogal een uitkomst. “Wil je je organisatie veranderen, dan kun je dus het beste een vrouwelijke ingenieur in dienst nemen.” Vrouwelijke ingenieurs scoren op alle vlakken beter dan mannen. “Ze zijn veel bewuster bezig met hun eigen ontwikkeling en zijn ook veel meer gericht op de dynamiek van de groep. Voor een succesvolle carrière zijn die kwaliteiten heel belangrijk.” Dat vrouwelijke ingenieurs in het onderzoek duidelijk beter scoren dan mannen heeft volgens hem mogelijk te maken met het gegeven dat vrouwen in de techniek een mannenbolwerk betreden. “Daar past bij dat ze zich meer afvragen of ze wel over de juiste competenties beschikken en op de juiste plek zitten. Ze vinden het ook belangrijk bij collega’s steun te vinden voor wat ze doen.”

“Dat is goed nieuws voor alle vrouwelijke ingenieurs” zegt Dos Ramos, “Bovendien sluit dit goed aan bij de Chartered Engineerstructuur. In deze internationale beroepsstandaard voor ingenieurs zien we ook terug dat het bewust bezig zijn met de professionele ontwikkeling en aansluiting op je omgeving essentieel is.”

Het onderzoek naar de veranderingsbereidheid en effectiviteit, de zogeheten learning agility, is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Aanleiding was de vraag hoe het komt dat binnen een bedrijf de één carrière maakt, terwijl de ander met dezelfde opleiding en vakkennis dat niet doet. Steeds weer bleken zaken als nieuwsgierigheid, zelfreflectie en omgaan met de groep, beslissende factoren.

HFMtalentindex ontwikkelde voor Nederland de methodiek om iemands learning agility te bepalen. Het is voor het eerst dat het onderzoek is gedaan onder de doelgroep ingenieurs. De resultaten van het onderzoek van KIVI en HFMtalentindex zijn op 9 mei toegelicht in de carrière special van technologiemagazine De Ingenieur.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar Kivi Engineering Society

Next article