Skip to main content
Home » Investeren in de toekomst » Duurzaam beleggen? Duurzaam pensioen!
Sponsored

Duurzaam beleggen is allang niet meer een niche, zien Hans Kraaijeveld en Debby Broos van Nationale-Nederlanden. “We zien dat groene bedrijven het nu beter doen dan bruine.”

‘’Duurzaamheid integreren in pensioenbeleggen is op zich niets nieuws”, zegt Hans Kraaijeveld, Strategisch Productmanager bij Nationale-Nederlanden, en onder andere betrokken bij de pensioenbeleggingen. “Maar je ziet dat duurzaamheid steeds meer een noodzaak wordt. Het gaat dan niet alleen of er niet in wapens of kinderarbeid wordt geïnvesteerd, maar zeker ook om klimaat. Er wordt ook steeds meer naar gevraagd door klanten.” Volgens Kraaijeveld gaat duurzaam beleggen naast financieel rendement ook over de impact op mens, milieu en maatschappij. “Het is een onderdeel van de transitie naar een socialere en groene economie. We wenden kapitaal aan om bewust een koerswijziging te maken richting een duurzame toekomst.”

Debby Broos is Sustainability Risk Manager, en ook zij ziet dat duurzaam beleggen de toekomst heeft: “Bij sommige mensen leeft de perceptie dat je op rendement moet inleveren als je duurzaam belegt. Maar de resultaten laten zien dat groenere bedrijven juist beter presteren dan ‘bruine’ bedrijven in de transitie naar een duurzame economie.” Zoals bij elk beleggingsproduct zijn er bij duurzaam beleggen risico’s maar zeker ook kansen. Kraaijeveld: “Als je die goed kunt inschatten, leidt dat tot waardecreatie op de lange termijn. Beleggen in duurzaamheid heeft niet een hoger risico dan investeren in defensie technologie of fossiele brandstoffen. En pensioenbeleggen is een langetermijnverhaal. Daarmee kun je een mooi rendement halen zodat je straks een goed pensioen hebt.”

Impact meten

Duurzaam beleggen is volgens Broos meer dan wat duurzame ‘vinkjes’ zetten: “We kijken niet alleen naar rendement en risico’s, maar onze filosofie is om actief de dialoog aan te gaan met bedrijven. We oefenen invloed uit met ons stemrecht en door actief mee te discussiëren op aandeelhoudersvergaderingen. Dit doen we zelfstandig, maar ook vanuit allianties. We proberen de koers zo te verleggen naar een meer sociale en duurzame bedrijfsvoering. We gaan daarbij altijd het gesprek aan omdat we geloven dat we hiermee het meest bereiken. Als we zien dat er uiteindelijk geen verandering optreedt dan kan het natuurlijk wel leiden tot uitsluiting.

Kraaijeveld: “Bij bepaalde sectoren zoals tabak of teerzand heeft dialoog geen zin. Maar voor de rest gaan we inderdaad in gesprek. En daarmee verschillen we echt van collega-verzekeraars die sneller tot uitsluiting overgaan.” En die aanpak leidt ook tot resultaten: “Samen met andere vermogensbeheerders hebben we een vuist gemaakt om oliebedrijven sneller te laten transformeren naar een duurzamer model,” zegt Kraaijeveld. “Wij hebben echt een hoop pensioengeld in beheer, maar op de wereldmarkt is het maar een fractie. Je moet het echt samen doen, en dan zie je ook versnellingen ontstaan.”

Transparantie

De dialogen met bedrijven worden ook zorgvuldig gerapporteerd. Kraaijeveld: “Vorig jaar hebben we 1300 gesprekken gemonitord met bedrijven en overheden.” En die transparantie is belangrijk. “We laten zoveel mogelijk zien wat er met je geld gebeurt. Ook maken we inzichtelijk wat de CO2 uitstoot, het watergebruik en de afvalproductie van een groot deel van je beleggingsportefeuille is. Met name werkgevers kunnen dat waarderen, want soms staan er miljoenen in ‘hun’ pensioenpot. Dan is het fijn als dat geld bijdraagt aan een duurzame samenleving. Dit inzicht krijgen de werkgever en adviseur in de Human Capital Planner van Nationale-Nederlanden.”

Duurzaam pensioenbeleggen is dus allang geen niche meer. Kraaijeveld: “We willen onze beleggingsportefeuille verder verduurzamen omdat we de aarde beter willen achterlaten dan wij haar hebben aangetroffen.” Ook Broos ziet dat duurzaam beleggen niet meer weg te denken is: “We zien het ook niet als iets sexy’s om met duurzaamheid bezig te zijn, het is volledig gemeengoed geworden.”

Het topic is wel voortdurend in ontwikkeling. Broos: “De uitdaging is om meer ESG data mee te nemen in het beleid en daarover te rapporteren. CO2-uitstoot van de bedrijven waarin we beleggen is vrij ‘makkelijk’ te rapporteren, maar ook andere indicatoren spelen een rol zoals gender diversiteit, impact op biodiversiteit of energieverbruik. We blijven ons beleid continu herzien waarbij we het behalen van financieel rendement combineren met impact op mens, milieu en maatschappij. Ik heb vorig jaar een opleiding gedaan over klimaatverandering en dat heeft mijn ogen geopend waar dat toe kan leiden. We moeten echt iets doen, en die urgentie neem ik graag mee in mijn werk.”


Hans Kraaijeveld

Strategisch Productmanager
Nationale-Nederlanden

Debby Broos

Sustainability Risk Manager
Nationale-Nederlanden

Next article