Skip to main content
Home » Logistiek » E-fulfilment: een vak op zichzelf
Data

E-fulfilment: een vak op zichzelf

E-fulfilment is onmisbaar bij online verkopen en staat bol van ontwikkelingen. Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, schetst de belangrijkste.

“Nederland telde vorig jaar 200 miljoen aankopen via internet. Totaal is online goed voor zo’n 22,5 miljard euro. Een serieuze business dus, hetzelfde geldt daarmee voor e-fulfilment.

Aan het moment dat een pakketje de deur van de klant bereikt gaat natuurlijk een heel proces vooraf. Dat varieert van de inslag van producten, warehousing en verpakking tot transport en logistiek om te eindigen met de last mile delivery; het laatste stuk naar de klant.

E-fulfilment is dus een totaalbegrip waarbij enorm veel kennis komt kijken. Het is met recht een vak te noemen, en een zeer breed vak ook. Sommige organisaties kiezen er voor deze processen zelf te verzorgen, maar negen van de tien bedrijven hebben e-fulfilment uitbesteed aan een professionele partner. E-fulfilment is ontzettend belangrijk en onmisbaar bij internetverkopen.”

Belangrijke trends

“Het vak van e-fulfilment is onderhevig aan verschillende grote ontwikkelingen. Eén van de grootste en belangrijkste is globalisering. Dankzij de komst van verschillende platforms zoals Alibaba kunnen consumenten gemakkelijk over de hele wereld bestellen.

Een andere trend is dat zij er in de toekomst voor kiezen om via verschillende kanalen hun artikelen te kopen. Eromheen ontstaan logistieke platforms. Via de verkoopkanalen wordt hiermee gecommuniceerd, en de logistieke platforms doen dat op hun beurt ook weer met elkaar. Data en ICT spelen hierin een grote rol en hebben een enorme invloed op e-fulfilment.”

Data als steunpilaar

“Naar verwachting wordt de rol van (big) data en de toepassing ervan alleen maar groter. Slimmere combinaties zorgen voor meer efficiëntie. Zo kunnen data van steden in de toekomst beter worden ingezet om de bereikbaarheid ervan te vergroten.

Datagebruik heeft nog meer voordelen. Door data te bundelen en met behulp van algoritmen is ons bestelgedrag steeds beter te voorspellen en zodoende zijn ook voorraadbeheer- en spreiding beter af te stemmen op consumentengedrag.

Op termijn worden warehouses kleiner, nemen ze toe in aantal en zijn ze meer verspreid gelegen om de steden heen. Data zijn dus een steunpilaar en dat zorgt ervoor dat de vraag naar dataspecialisten –naast die naar logistiek experts – nog zal stijgen.

Bundeling van data levert niet alleen geld op. Ook kan hiermee bijvoorbeeld worden verduurzaamd en bijvoorbeeld voorkomen dat er leeg wordt gereden.”

Duurzaamheid

“Duurzaamheid is eveneens een belangrijke ontwikkeling die speelt in e-fulfilment. We zien dat de binnenstedelijke distributie enorm is gestegen als gevolg van de groeiende bestellingen via internet en dat er een flinke slag in verduurzaming moet worden gemaakt. De sector transport en logistiek heeft zero emissie in de binnensteden als streven voor 2025.

Een andere verduurzamingsslag kan worden gemaakt in de verpakkingen van pakketjes. Te denken valt bijvoorbeeld aan dozen die veel meer op de maat van het product worden afgestemd. Gelukkig gebeurt er ook veel goeds, en zien we onder meer dat er steeds meer karton wordt gebruikt dat composteerbaar is.

Een onderdeel waarin ook winst kan worden behaald, is retourlogistiek. Deels door het verhogen van de efficiëntie en door die zo veel mogelijk tot een minimum te beperken.”

De toekomst van e-fulfilment

“Naar verwachting blijven online bestedingen toenemen en daarin speelt de smartphone een grote rol. Alle partijen in de keten van e-fulfilment moeten – nog meer dan voorheen – nadenken over en inspelen op wat de klant wil en verwacht. Hoe die in de toekomst gaat bestellen is van grote invloed op hoe e-fulfilment moet worden aangepakt. Zeker is dat verschillende partijen nog beter kunnen samenwerken en dat het veel voordelen heeft als zij hun krachten en data bundelen.

Gelukkig zit de sector niet stil. E-fulfilment groeit.”

Next article