Home » Logistiek » E-commercesector wil CO2-uitstoot met 50 procent verminderen
CO2-uitstoot

E-commercesector wil CO2-uitstoot met 50 procent verminderen

De Nederlandse e-commercebranche is de eerste logistieke sector in Europa die gezamenlijk de impact systematisch gaat meten om doelgericht de CO2-uitstoot verder te verlagen.

De e-commercesector streeft ernaar dat de CO2-uitstoot in de logistieke operatie in 2025 is gehalveerd ten opzichte van de huidige uitstoot. Met deze ambitie kan de branche, in nauwe samenwerking met de transportketen, de eerste logistieke sector zijn die voldoet aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, hebben Thuiswinkel.org, Topsector Logistiek, Connekt en verschillende webwinkels en vervoerders een aantal initiatieven genomen om de verpakkingsketen verder
de verduurzamen.

Lean & Green Analytics

Een van die initiatieven is de introductie van een rekenmodel dat de CO2-uitstoot voor de pakketbezorging inzichtelijk maakt. Het rekenmodel is door Thuiswinkel.org, Connekt en Topsector Logistiek ontwikkeld in samenwerking met grote webwinkels als bol.com, Wehkamp, Coolblue en OTTO en vervoerders als PostNL, DHL en Dynalogic en voldoet aan Europese normen.

Het model berekent hoeveel CO2-uitstoot het versturen van een pakketje met zich meebrengt. Zo kunnen deelnemers direct zien waar mogelijkheden zitten om de logistieke operatie verder te verduurzamen.

Het rekenmodel, Lean & Green Analytics, berekent hoeveel CO2-uitstoot het versturen van een pakketje met zich meebrengt op basis van het volume van de verzonden pakketten, het aantal kilometers dat ieder pakketje aflegt, het vervoersmiddel dat gebruikt wordt, de vulgraad van busjes en de afleveroptie.

Besparingen van 20% en meer

In de testfase hebben meer dan 75 vervoerders aangetoond dat Lean & Green Analytics grote voordelen oplevert voor de logistieke sector. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld concreet handelingsperspectief om in de keten verder CO2 te reduceren: waar, bij welke order en welke klant zijn er concrete verbetermogelijkheden?

Herhaalde metingen laten vervolgens de eigen voortgang zien. En omdat de data ook beschikbaar zijn voor andere deelnemers is ook benchmarking met collega’s mogelijk. Bij vrijwel alle geteste bedrijven kwam een reeks van besparingsmogelijkheden aan het licht, opgeteld vaak 20% of meer.  

Factor 6 productiviteitsverbetering

Voor de logistieke sector biedt de samenwerking met de e-commercebranche en de introductie van de rekentool grote voordelen. Beide zullen bijdragen aan het voldoen aan de grote opgave waarvoor de logistieke sector in Nederland staat: een factor 6 productiviteitsverbetering voor 2050.

Hiermee wil de sector voldoen aan de afspraken zoals die in Parijs tijdens de 21e klimaattop eind 2015 zijn gemaakt. Die afspraken stellen Nederland voor een geweldige logistieke uitdaging. In 2050 moet Nederland de emissie van broeikasgassen in transport en mobiliteit ten opzichte van 1990 met 60% hebben verlaagd.

Meer samenwerking, inzicht in data en data delen

Gezien de toegenomen en nog steeds toenemende vraag naar transport betekent dat de sector in 2050 naar verwachting 2,5 keer meer zal moeten vervoeren tegen 2,5 keer minder uitstoot wat resulteert in de al eerder genoemde factor 6 productiviteitsverbetering.

Naast de verbetering van techniek en brandstoffen zijn er ook andere mogelijkheden om de CO2
productiviteit te verbeteren zoals bundelen, variatie in afstanden en slimmere verpakkingen. Ladingen bundelen is al geregeld in de kern van de e-commercesector, maar kan door meer samenwerking, inzicht in data en datadelen nog veel effectiever worden toegepast.

Consument actief betrekken bij logistieke keuzes

Uit onderzoek is gebleken dat de transportsector zelf al heel veel kan bereiken als het gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast kan winst worden behaald door de afnemer, de consument, actief te betrekken bij de keuzes in de logistiek en bewust te maken van het effect van die keuzes op de uitstoot.

Hiervoor is de campagne ‘Bewust Bezorgd’ ontwikkeld. Onderdeel van deze campagne is een rekenmodel waarbij de consument kan aangeven hoe zijn/haar pakketje moet worden bezorgd en daarna direct ziet wat daarvan de invloed is op de CO2-impact van die bezorging.

Op die manier kan ook de consument een bijdrage leveren aan duurzaam online winkelen.

Bewust Bezorgd

Consumenten kunnen op de website www.bewustbezorgd.thuiswinkel.org aangeven om welk pakkettype het gaat en wanneer zij dat pakket willen ontvangen. Vervolgens geeft het rekenmodel aan wat de CO2-uitstoot is van hun keuze en kunnen de variabelen worden aangepast om te kijken of deze optie leidt tot minder CO2-uitstoot.

Het model is gebaseerd op Europese standaarden en actuele data en alle berekeningen zijn uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksinstituut TNO.

Impact van 2.200 leden Thuiswinkel.org

Met het rekenmodel kan van elk individueel pakketje de impact op de CO2-uitstoot worden berekend. Dat is wat betreft Thuiswinkel.org overigens pas de eerste stap.

De tweede stap is om het model ook daadwerkelijk te integreren in de Nederlandse webwinkels. Het streven is om uiterlijk eind dit jaar de eerste bedrijven gebruik te laten maken van de tool.

Daarna kunnen alle leden van Thuiswinkel.org de tool implementeren in hun webwinkel. Dat zal zeker een impact hebben op de transportketen van producent tot eindgebruiker want de inmiddels ruim 2.200 leden realiseren samen ruim 70% van alle online consumentenbestedingen in Nederland.

De ‘last mile’

Veel winst kan en zal, naar verwachting van Thuiswinkel.org en Topsector Logistiek, worden behaald op de ‘last mile’, de laatste kilometers van het laatste transportoverslagpunt naar de voordeur van de consument.

Op dit moment wordendaarvoor regelmatig fietsen ingezet en soms kan een pakketje mee met de brievenbuspost. Bovendien rijdt een op de drie bestelbussen van Post.NL op biogas en zet DHL Parcel al 150 elektrische bestelauto’s in voor bezorging in de binnenstad. Al deze initiatieven dragen bij aan het verduurzamen van de keten.

Next article